Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ nhật 25/10/2020
Công điện về tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã quán triệt và thực hiện nghiêm túc kịp thời ngăn chặn tình trạng xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép lưu hành trên đường bộ góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông và kéo dài tuổi thọ của công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.
     
1. Sở Giao thông Vận tải:
   
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh phương án thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh.
   
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phối hợp thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hoá trên đường bộ trên địa bàn tỉnh xong trước ngày 30/12/2013.
  
Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Lai Châu và Bộ Giao thông Vận tải về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.
  
Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng của các phương tiện tham gia giao thông, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh có kế hoạch bố trí lực lượng và phương tiện thực hiện kiểm tra đột xuất tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (giữa 2 kỳ kiểm định) đối với các xe đang lưu hành trên đường nhằm phát hiện, xử lý hiện tượng tự ý thay đổi kết cấu, hình dạng, kích thước của xe (để phục vụ cho việc chở hàng quá tải trọng).
 
2. Công an tỉnh:
 
Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hoá trên đường bộ trên địa bàn tỉnh.
 
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng của các phương tiện tham gia giao thông.
 
3. UBND các huyện, thị:
 
Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến đường thuộc địa bàn địa phương.
 
Xây dựng và phê duyệt chương trình k ế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn địa phương.
 
Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải trong triển khai phương án xây dựng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động (nếu có).
 
4. Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan:
 
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thông tin về: Kiểu loại các phương tiện được phép tham gia giao thông trên đường bộ; quy định của pháp luật về quản lý tải trọng xe, xếp hàng hoá trên xe ô tô; các chỉ tiêu kỹ thuật cho phép hiện hành của hệ thống cầu đường; các sự cố sập cầu, hỏng đường và các thiệt hại do xe quá tải gây ra; chủ trương của nhà nước để ngăn ngừa, xử lý hiện tượng vượt tải; kêu gọi sự tự giác thực hiện quyền và trách nhiệm của mỗi công dân, kết hợp với đưa tin biểu dương các điển hình tốt và phê phán các hành vi vi phạm.
 
Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung Quyết định số 1502/QĐ-TTg ngày 11/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xếp hàng hoá trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ; các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm về tải trọng xe; chương trình, kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ trên địa bàn tỉnh khi được ban hành.
 
5. Ban ATGT tỉnh:
 
Chỉ đạo các thành viên, Ban ATGT các huyện, thị xã tham mưu giúp UBND tỉnh các giải pháp trong việc kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; hàng quý tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về công tác kiểm soát tải trọng xe trên phạm vi toàn tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail