Tin tức sự kiện
Thứ bảy 14/12/2019
Chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra CP về kiểm tra, nắm tình hình công tác năm 2013
 
Chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, nắm tình hình công tác năm 2013. 
 
Đó là nội dung của Công văn (HOẢ TỐC) số 1662/UBND-NC ban hành ngày 16/12/2013.
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo theo yêu cầu của Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ.

 

Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ.

 
Minh Tiến
 print   send mail