Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013
 
Lai Châu dành hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; Tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ; Tăng cường thanh tra, kiểm tra ATTP cuối năm 2013 đầu năm 2014, công tác quản lý thực phẩm… là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013.
 
Lai Châu dành hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo
 
Ngày 27/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND  bổ sung 2,321 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý IV/2013
 
Tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ
 
Ngày 27/11/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn 1582 /UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra ATTP cuối năm 2013 đầu năm 2014, công tác quản lý thực phẩm
  
Ngày 25 tháng 11  năm 2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1568 /UBND-VX tăng cường thanh tra, kiểm tra ATTP thời gian cuối năm 2013 đầu năm 2014 và công tác quản lý thực phẩm chức năng
 
Triển khai tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
 
Ngày 25 tháng 11 năm 2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1560 /UBND-NC về việc tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.   (15/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013   (28/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013   (24/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và UBND tỉnh tuần thứ 36/ 2013   (09/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 35/ 2013   (03/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 34/ 2013   (26/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 33/ 2013   (19/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 32/ 2013   (12/08/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 30/ 2013   (29/07/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 29/ 2013   (24/07/2013)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 14 năm 2013   (11/04/2013)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 52 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 51 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.   (27/12/2012)