Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 3/3/2021
Lai Châu dành hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.
 
Ngày 27/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND  bổ sung 2,321 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý IV/2013.
 
Theo đó, số tiền hỗ trợ các huyện là Sìn Hồ 501 triệu đồng, Phong Thổ 452 triệu đồng, Mường Tè 368 triệu đồng, Than Uyên 280 triệu đồng, Tam Đường 261 triệu đồng, Tân Uyên 257 triệu đồng, Nậm Nhùn 182 triệu đồng và thị xã Lai Châu 20 triệu đồng.
 
UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị được bổ sung kinh phí tổ chức triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2067/BTC-NSNN ngày 17/02/2012 của Bộ Tài chính và thanh quyết toán theo đúng chế độ, chính sách quy định hiện hành; báo cáo tình hình thực hiện chi trả hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý IV về Sở Tài chính trước ngày 15/12/2013.
 
Thu Hoài
 print   send mail