Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 13/8/2022
Văn phòng UBND tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng Văn xã
 

 Ngày 8/2, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-VPUBND về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Văn xã.

Theo đó, bổ nhiệm ông Dương Đình Mai, sinh ngày 10/3/1975 giữ chức Trưởng phòng Văn xã; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 10/02/2021. Ông Dương Đình Mai được hưởng phụ cấp chức vụ mức 0,50 và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   (25/02/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền   (02/02/2021)
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (01/02/2021)
 • Lịch trực tết Nguyên đán năm 2021   (28/01/2021)
 • Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (28/01/2021)
 • Đánh giá Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2020, lập Danh mục hồ sơ năm 2021   (28/01/2021)
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII   (27/01/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021   (26/01/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và xây dựng văn bản QPPL   (19/01/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021   (13/01/2021)
 • Một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2021   (12/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (23/11/2020)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020   (20/11/2020)