Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 13/8/2022
Tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 
Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 106-CV/ĐU về việc tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Công văn nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp; Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng, đất nước và Nhân dân. Thực hiện Công văn số 15-CV/BTGĐUK ngày 22/02/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội XIII của Đảng, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong chi bộ; lựa chọn nội dung tuyền truyền phù hợp, có trọng tâm, điểm nhấn nổi bật, tạo sự lan tỏa sâu rộng về kết quả Đại hội; gắn tuyên truyền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về thành công của Đại hội XIII.
 
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Đảng ủy Văn phòng qua phòng Hành chính – Tổ chức (bộ phận giúp việc Đảng ủy) trước ngày 26/02/2021 để tổng hợp báo cáo Đảng ủy cấp trên./.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền   (02/02/2021)
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (01/02/2021)
 • Lịch trực tết Nguyên đán năm 2021   (28/01/2021)
 • Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (28/01/2021)
 • Đánh giá Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2020, lập Danh mục hồ sơ năm 2021   (28/01/2021)
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII   (27/01/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021   (26/01/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và xây dựng văn bản QPPL   (19/01/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021   (13/01/2021)
 • Một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2021   (12/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (23/11/2020)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020   (20/11/2020)
 • Tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống M   (10/11/2020)