Tin tức sự kiện
Thứ năm 4/3/2021
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
 
Hôm nay (3/2), Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 89/VPUBND về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 
Công văn nêu rõ: Thực hiện các Công văn của UBND tỉnh: Số 260/UBND-VX ngày 29/01/2021 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; số 281/UBND-VX ngày 02/02/2021 về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng ban, trung tâm trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
 
Tiếp tục quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo tại Công văn số 82/VPUBND-HC ngày 01/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh; thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh; nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi làm việc tại công sở; không di chuyển đến các nơi có dịch, hạn chế đi lại, nhất là đến những vùng có nguy cơ; hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người nhất là trong dịp tết Nguyên Đán.
 
Tuyên truyền rộng rãi đến gia đình, người thân, bạn bè thông điệp “Người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ 0/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 đến nay chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2”.
 
Phòng Hành chính Tổ chức tham mưu triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan Văn phòng theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các phương án, biện pháp ứng phó với “làn sóng mới” lây nhiễm Covid-19 đảm bảo phát hiện sớm, hành động nhanh, dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất khi có tình huống xảy ra; kịp thời nắm bắt thông tin trường hợp công chức, viên chức, người lao động đi qua/đến/ở từ vùng có dịch, tiếp xúc với người bệnh tổng hợp, báo cáo, có phương án tham mưu kịp thời.
 
Phòng Quản trị - Tài vụ đảm bảo mọi điều kiện vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng.
 
BT
 print   send mail