Chỉ đạo nổi bật
Thứ ba 26/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013
 
Triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Lai Châu; Xử lý tình trạng chậm trễ tiến độ thi công các công trình trên địa bàn tỉnh ... là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013.
 
Triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Ngày 20/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1545/UBND-NN về việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Lai Châu
 
Chiều 21/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội phụ nữ tỉnh Lai Châu, Dự Lễ ký kết có đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Sần Thị Mý – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, đại diện các ngành chức năng tỉnh
 
Xử lý tình trạng chậm trễ tiến độ thi công các công trình trên địa bàn tỉnh
 
Ngày 14 tháng 11 năm 2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1510 /UBND-TH về việc xử lý tình trạng chậm trễ tiến độ thi công các công trình trên địa bàn tỉnh.
 
Công tác trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.
 
Ngày 19/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1543/UBND –TH về việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.
 
Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 – 2014.
 
Ngày 15/11/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1524 /KH-UBND về việc xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013 – 2014
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.   (15/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013   (28/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013   (24/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và UBND tỉnh tuần thứ 36/ 2013   (09/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 35/ 2013   (03/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 34/ 2013   (26/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 33/ 2013   (19/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 32/ 2013   (12/08/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 30/ 2013   (29/07/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 29/ 2013   (24/07/2013)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 14 năm 2013   (11/04/2013)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 52 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 51 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 50 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12   (14/12/2012)