Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 26/4/2018
Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 – 2014.
 
Ngày 15/11/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1524 /KH-UBND về việc xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013 – 2014.
 
Kế hoạch nêu rõ, việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.
 
Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; Bảo đảm tính cạnh tranh. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và ngạch viên chức. Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số.
  
Sở Nội vụ tổng hợp nhu cầu tuyển dụng về số lượng ngạch viên chức và vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo của ngành giáo dục và đào tạo toàn tỉnh thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (Trang thông tin điện tử của tỉnh laichau.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: Sonoivu.laichau.gov.vn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ tầng 1 - 2 nhà D Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu.Thời gian thực hiện trong tháng 11.
  
Nội dung thông báo tuyển dụng gồm: Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch viên chức và số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng; Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ và hình thức và nội dung tuyển dụng; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển.
  
Từ thời điểm thông báo tuyển dụng viên chức được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ là 20 ngày làm việc. UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Nội vụ trực tiếp nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển từ các cá nhân có nhu cầu dự tuyển.
  
Địa điểm nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tầng 1 nhà D Trung tâm Hành chính - Chính trị của tỉnh. Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
  
Hình thức tuyển dụng thực hiện theo hình thức xét tuyển.
  
 Nội dung xét tuyển: Đối với viên chức văn phòng, gồm: Văn thư, thư viện, thiết bị, thí nghiệm, y tế học đường, kế toán phải có trình độ chuyên môn từ trung học chuyên nghiệp trở lên (riêng y tế học đường phải có chuyên ngành đào tạo đa khoa). Căn cứ vào trình độ đào tạo, kết quả học tập, điểm thi tốt nghiệp, xét theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.
  
Đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Xét tuyển căn cứ vào hồ sơ dự tuyển là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu ít nhất 05 năm trở lên và có trình độ tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên.
  
Đối với trường hợp dự tuyển căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển, xét kết quả học tập, điểm thi tốt nghiệp và sát hạch nghiệp vụ chuyên ngành.
  
Trường hợp thi tuyển viên chức vào vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì thời gian thi ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức quy định.Trường hợp thi tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số thì môn ngoại ngữ được thay thế bằng thi tiếng dân tộc thiểu số. Thời gian thi tiếng dân tộc thiểu số do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức quy định.
  
Cách tính điểm: Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
  
Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
  
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
  
Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 02 tiết dạy trên lớp được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
  
 Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành tính theo quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm d Khoản này.
 
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c và Điểm d Khoản này.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tăng cường đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng   (18/11/2013)
 • Bế mạc phiên họp thường kỳ UBND tỉnh lần 2 tháng 11   (18/11/2013)
 • Phối hợp thực hiện gặp gỡ, trao đổi giữa đội viên trí thức trẻ với Ban Thường vụ Tỉnh   (12/11/2013)
 • Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS của các huyện, thị xã năm   (08/11/2013)
 • Chương trình phối hợp tổ chức khám chữa bệnh miễn phí tại huyện Tân Uyên   (07/11/2013)
 • Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2013   (06/11/2013)
 • Tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư, biểu mẫu hướng dẫn đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá tác   (06/11/2013)
 • Chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn công tác của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh   (05/11/2013)
 • Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP   (05/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 44/2013   (04/11/2013)
 • Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn   (04/11/2013)
 • Lấy ý kiến tham gia sửa đổi Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01/12/2011 của Bộ Tài chính.   (01/11/2013)
 • Góp ý dự thảo Thông tư về phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng   (01/11/2013)
 • Rà soát tình hình chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn   (01/11/2013)
 • Lai Châu: Ban hành một số quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   (01/11/2013)