Chỉ đạo nổi bật
Thứ ba 26/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.
 
Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS của các huyện, thị xã năm; Chính sách mới hỗ trợ phát triển sản xuất NN trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016 … đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.
 
 
Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS của các huyện, thị xã năm.
 
Ngày 07/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1438 /QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS của các huyện, thị xã năm 2013
 
Chính sách mới hỗ trợ phát triển sản xuất NN trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016
 
Từ ngày 01/1/2014 Lai Châu sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ về: Giá các loại giống lúa lai, lúa thuần; phát triển ngô lai; phát triển cây ăn quả; phát triển và chuyển đổi phương thức chăn nuôi đại gia súc; bảo vệ thực vật, phòng, chống dịch bệnh cho động vật nuôi; đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; khai hoang ruộng nước, ruộng bậc thang; xây dựng các cánh đồng, các khu ruộng bậc thang tập trung.
 
 
Bổ sung lực lượng lao động hỗ trợ Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II trồng cao su tại xã Huổi Luông.
 
Ngày 08/11/2013, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 1490/UBND-NN về việc hỗ trợ lực lượng lao động hỗ trợ Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II trồng cao su tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ.
 
 
“Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”.
 
Ngày 7/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437 /QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác  phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013-2016.
 
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013   (28/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013   (24/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và UBND tỉnh tuần thứ 36/ 2013   (09/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 35/ 2013   (03/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 34/ 2013   (26/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 33/ 2013   (19/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 32/ 2013   (12/08/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 30/ 2013   (29/07/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 29/ 2013   (24/07/2013)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 14 năm 2013   (11/04/2013)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 52 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 51 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 50 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12   (14/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 49 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12.   (03/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 48 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11   (30/11/2012)