Văn bản mới
Thứ bảy 14/12/2019
Bổ sung lực lượng lao động hỗ trợ Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II trồng cao su tại xã Huổi Luông,
 
Ngày 08/11/2013, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 1490/UBND-NN về việc hỗ trợ lực lượng lao động cho Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II trồng cao su tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ.
 
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng mới cao su năm 2014 đảm bảo tiến độ, thời vụ, đồng thời giữ vững an ninh chính trị xã hội trên địa bàn. UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng lao động cho Công ty Cổ phần Cao Su Lai Châu II thực hiện công tác chuẩn bị đất trên địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ để trồng cao su theo kế hoạch năm 2014. Số lượng lao động và thời gian thực hiện do Công ty Cổ phần Cao Su Lai Châu II và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất.
 
Lực lượng lao động tham gia hỗ trợ Công ty Cổ phần Cao Su Lai Châu II nêu trên được hỗ trợ kinh phí theo nội dung chi và mức hỗ trợ tại Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ lao động tham gia trồng cao su đại điền tại các công ty cao su thành lập mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND cho tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ vào nguồn hỗ trợ chương trình phát triển cây cao su năm 2014 cho các đơn vị để triển khai thực hiện.
 
 UBND huyện Phong Thổ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Cổ phần Cao Su Lai Châu II trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đất trồng cao su theo kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.
 
Thu Hoài
 print   send mail