Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 14/12/2019
Phối hợp thực hiện gặp gỡ, trao đổi giữa đội viên trí thức trẻ với Ban Thường vụ Tỉnh
 
Ngày 08/11/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1492 /UBND-VX giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện gặp gỡ, trao đổi giữa đội viên trí thức trẻ với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. 
 
Giao Sở Nội vụ phối hợp với Ban chấp hành tỉnh Đoàn Lai Châu triệu tập các Đội viên Dự án 600 trí thức trẻ tham gia buổi gặp gỡ, trao đổi giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với Đội viên thuộc Dự án 600 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh.
 
Ban chấp hành Đoàn tỉnh Lai Châu có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị cho Sở Nội vụ để đảm bảo thông tin cần thiết trong quá trình triệu tập Đội viện.
                                                                                                                 
 
Thu Hoài
 print   send mail