Văn bản mới
Thứ ba 26/6/2018
“Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”
 
Ngày 7/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437 /QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác  phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013-2016.
  
Mục đích nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 1928 trong giai đoạn 2013-2016, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong các đơn vị, trường học nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
  
Nội dung triển khai thực hiện bao gồm: Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; Đổi mới tư duy trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập đối với bộ môn đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy môn đạo đức, GDCD, pháp luật trong chương trình chính khóa; Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chất lượng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa; Tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đảm bảo điều kiện về chất lượng đội ngũ, tài liệu, thiết bị, tổ chức chỉ đạo điểm thực hiện; Đề án Tăng cường phối hợp, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Theo Kế hoạch, tiến độ thực hiện Đề án, được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2016.
  
Để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả, UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
 
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thực hiện chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB từ NSNN, vốn TPCP   (07/11/2013)
 • CHỈ THỊ tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông thủy nội địa   (27/10/2013)
 • Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ khai hoang ruộng nước thuộc các DA Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện...   (18/10/2013)
 • Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình phát triển cây cao su tỉnh Lai Châu   (17/10/2013)
 • CHỈ THỊ: Tăng cường các biện pháp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng   (14/10/2013)
 • Chỉ thị về tuyên truyền, phổ biến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê   (04/10/2013)
 • Tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 13 – Agro Viet 2013   (02/10/2013)
 • Tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh   (25/09/2013)
 • Ban hành mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh   (25/09/2013)
 • Bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ TĐC; trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất   (23/09/2013)
 • Đề xuất mức kinh phí thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.   (20/09/2013)
 • Chuẩn bị nội dung cuộc họp nội bộ phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam-Lào   (03/09/2013)
 • Quy định phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (30/08/2013)
 • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố   (29/08/2013)
 • Chỉ thị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014   (23/08/2013)