Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ nhật 27/5/2018
Tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư, biểu mẫu hướng dẫn đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá tác
 
Ngày 05/11/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số: 1471/UBND-NC chỉ đạo việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư và các biểu mẫu hướng dẫn đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá tác động.
 
Thực hiện Công văn số 7480/BTP-KSTT ngày 30/10/2013 của Bộ Tư pháp về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư và các biểu mẫu hướng dẫn đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá tác động; UBND tỉnh chỉ đạo:
 
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu dự thảo Thông tư và các biểu mẫu hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC (Dự thảo Thông tư  được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp);
  
Tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Tư pháp trước 25/11/2013 (Bản điện tử gửi về hộp thư: cuckstthc@moj.gov.vn) và báo cáo UBND tỉnh.
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn công tác của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh   (05/11/2013)
 • Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP   (05/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 44/2013   (04/11/2013)
 • Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn   (04/11/2013)
 • Lấy ý kiến tham gia sửa đổi Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01/12/2011 của Bộ Tài chính.   (01/11/2013)
 • Góp ý dự thảo Thông tư về phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng   (01/11/2013)
 • Rà soát tình hình chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn   (01/11/2013)
 • Lai Châu: Ban hành một số quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   (01/11/2013)
 • Chuẩn bị HN trao đổi công tác MT với cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước 03 tỉnh Bắc Lào   (30/10/2013)
 • Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên   (30/10/2013)
 • Xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 2013 trên địa bàn   (29/10/2013)
 • Chuẩn bị phục vụ Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý   (29/10/2013)
 • Kế hoạch Kiểm tra, làm việc tại huyện Mường Tè và thăm công trình thuỷ điện Lai Châu   (29/10/2013)
 • Chỉ đạo việc tổng kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh   (27/10/2013)
 • Chỉ đạo rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Nông nghiệp và PTNT   (27/10/2013)