Định hướng phát triển
Thứ bảy 14/12/2019
Chính sách mới hỗ trợ phát triển sản xuất NN trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016
 
Từ ngày 01/1/2014 Lai Châu sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ về: Giá các loại giống lúa lai, lúa thuần; phát triển ngô lai; phát triển cây ăn quả; phát triển và chuyển đổi phương thức chăn nuôi đại gia súc; bảo vệ thực vật, phòng, chống dịch bệnh cho động vật nuôi; đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; khai hoang ruộng nước, ruộng bậc thang; xây dựng các cánh đồng, các khu ruộng bậc thang tập trung.
 
Đó là nội dung chính Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND Ngày 29/10 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định cụ thể, chi tiết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 – 2016 thay thế Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015.
 
Theo đó, chính sách này áp dụng cho các hộ gia đình, cá nhân là nông dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ là chỉ thực hiện hỗ trợ những nội dung về sản xuất nông nghiệp mà nông dân gặp khó khăn, làm kém hiệu quả.
 
Một số hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2016
 
Hỗ trợ phát triển lúa lai: Mức hỗ trợ: Vùng 1 hỗ trợ 40% giá giống, vùng 2 hỗ trợ 60% giá giống, vùng 3 hỗ trợ 80% giá giống. Hỗ trợ 100% diện tích đăng ký gieo trồng theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 
Điều kiện hỗ trợ: Các hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa lai tại những vùng có điều kiện thâm canh (những chân ruộng chủ động nước tưới, có điều kiện đầu tư phân bón); Có đăng ký sản xuất lúa lai, có cam kết thực hiện theo quy trình kỹ thuật canh tác lúa lai, đồng thời thực hiện cơ cấu giống gieo trồng theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT.
 
Đối với hỗ trợ giá giống lúa thuần: Mức hỗ trợ: 100% giá giống. Hỗ trợ 50% diện tích đăng ký gieo trồng theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 
Điều kiện hỗ trợ: Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sản xuất lúa thuần; có đăng ký sản xuất lúa thuần và có cam kết thực hiện theo quy trình kỹ thuật canh tác lúa thuần, đồng thời thực hiện cơ cấu giống gieo trồng theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT.
 
Đối với hỗ trợ phát triển ngô lai: Mức hỗ trợ: Đối với ngô chính vụ (vụ xuân hè): Vùng I hỗ trợ 40% giá giống, vùng II hỗ trợ 60% giá giống, vùng III hỗ trợ 80% giá giống. Đối với vụ ngô xuân sớm trên đất ruộng một vụ, vụ Thu đông, vụ Đông: Vùng I, II hỗ trợ 50% giá giống; Vùng III, vùng bán ngập lòng hồ thủy điện hỗ trợ 80% giá giống.
 
Điều kiện được hỗ trợ: Cá nhân, hộ gia đình sản xuất ngô lai; có đăng ký gieo trồng theo kế hoạch được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; có cam kết thực hiện theo quy trình kỹ thuật canh tác ngô lai và thực hiện cơ cấu giống gieo trồng theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT.
 
Đối với hỗ trợ phát triển cây ăn quả: Hỗ trợ một lần 100% giá giống; hỗ trợ phân bón lót, thuốc BVTV trong thời kỳ kiến thiết cơ bản; hỗ trợ 100% giá giống cây trồng xen (lạc, đậu tương) trong 3 năm đầu (tối đa không quá 02 vụ/ năm).
 
Điều kiện được hỗ trợ: Hỗ trợ theo dự án được UBND tỉnh phê duyệt. Cá nhân, hộ gia đình có diện tích đất nằm trong vùng dự án cây ăn quả tập trung được UBND tỉnh phê duyệt; có đăng ký tham gia dự án và cam kết tuân thủ theo quy trình kỹ thuật của dự án.
 
Đối với hỗ trợ phát triển và chuyển đổi phương thức chăn nuôi đại gia súc: Hỗ trợ một lần một con trâu giống trâu hoặc bò giống (từ 1,5 đến 2 tuổi)/1 hộ nghèo hoặc cận nghèo.
 
Mức hỗ trợ: Hộ nghèo tối đa không quá 7 triệu đồng; hộ cận nghèo tối đa không quá 5 triệu đồng. Chỉ hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo chưa có trâu hoặc bò nhưng chưa được hỗ trợ lần nào và có nhu cầu phát triển chăn nuôi trâu, bò. Các hộ có nhu cầu phải đăng ký với UBND cấp xã
 
Hỗ trợ làm chuồng trại: Hỗ trợ làm chuồng trại cho hộ gia đình có chăn nuôi trâu bò trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hỗ trợ tập trung theo từng xã, bản theo hình thức cuốn chiếu; ưu tiên hỗ trợ trước các bản, xã trồng cao su, vùng sản xuất lương thực tập trung; khuyến khích làm chuồng, trại tập trung theo nhóm hộ. Hỗ trợ một lần kinh phí làm chuồng trại đảm bảo yêu cầu: nền cứng (đổ bê tông hoặc lát gạch), có hố chứa ủ phân; có khung và mái che chắc chắn, đảm bảo che chắn được mưa, nắng, gió lùa; diện tích tối thiểu 4m2/con. Mức hỗ trợ 03 triệu đồng/01 chuồng/01 hộ. Chỉ hỗ trợ các hộ chăn nuôi trâu, bò có nhu cầu làm chuồng trại chăn nuôi; có đăng ký với UBND cấp xã và có cam kết tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật làm chuồng trại.
 
Hỗ trợ trồng cỏ: Hỗ trợ một lần kinh phí mua giống cỏ, giống cỏ cụ thể theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. Mức hỗ trợ 2.000 đồng/m2, tối đa không quá 500 m2 cỏ/01 đầu gia súc. Chỉ hỗ trợ các hộ nuôi trâu, bò có nhu cầu trồng cỏ phục vụ chăn nuôi; có đăng ký với UBND cấp xã và có cam kết tuân thủ theo đúng quy trình, kỹ thuật trồng cỏ.
 
Đối với hỗ trợ bảo vệ thực vật: Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia phòng, trừ dịch bệnh và người giám sát tiêu hủy, mức tối đa là 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc, 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Hỗ trợ 100% giá mua thuốc bảo vệ thực vật, vật tư trang thiết bị để phòng trừ dịch bệnh; Hỗ trợ 100% kinh phí tuyên truyền, tập huấn cho những người được cử tham gia phòng, trừ dập dịch, giám sát tiêu huỷ diện tích bị nhiễm dịch bệnh.
 
Khi dịch bệnh bùng phát với quy mô nhỏ tại các huyện, thị xã trong khi chưa có quyết định công bố dịch của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã căn cứ vào mức hỗ trợ quy định tại chính sách này chủ động tổ chức chống dịch. Kinh phí chống dịch được sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách của các huyện, thị xã.
 
Điều kiện được hỗ trợ: Đối với cá nhân, hộ gia đình: Có diện tích cây trồng bị nhiễm sâu, bệnh hại trong vùng công bố dịch phải phun thuốc bảo vệ thực vật, phải tiêu huỷ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 
Đối với hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh cho động vật nuôi: Hỗ trợ tiêm phòng vắc xin định kỳ và vệ sinh tiêu độc, khử trùng.
Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bệnh cho động vật nuôi với các bệnh nguy hiểm: Lở mồm long móng; nhiệt thán; tụ huyết trùng trâu, bò, lợn; dịch tả lợn; cúm gia cầm; lợn tai xanh; bệnh dại. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% tiền mua vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi hiện có. Hỗ trợ tiền công tiêm phòng: Trâu, bò, ngựa 4.000 đồng/mũi tiêm; lợn, dê 2.000 đồng/mũi tiêm; gia cầm 200 đồng/mũi tiêm; chó, mèo 4.500 đồng/mũi tiêm. Đối với những vùng cần vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, theo đề nghị của cơ quan chuyên môn, nhà nước hỗ trợ 100% hóa chất và công phun; mức hỗ trợ công phun 100.000 đồng/người/ngày làm việc, 200.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.
 
Hỗ trợ phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm khi UBND tỉnh có quyết định công bố dịch, mức hỗ trợ thực hiện: Hỗ trợ tiền công tiêm: Trâu, bò, ngựa 4.000 đồng/1 mũi tiêm; lợn, dê 2.000 đồng/1 mũi tiêm; gia cầm 200 đồng/1 mũi tiêm; chó, mèo 4.500 đồng/1 mũi tiêm; Hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin, vật tư, thuốc thú y để chống dịch.
 
Hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch, giám sát tiêu huỷ động vật mắc bệnh. Mức hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày làm việc, 200.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết; Hỗ trợ lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm: Đại gia súc 18.000đ/1 mẫu; Tiểu gia súc 9.000đ/1 mẫu; Gia cầm 1.800đ/1 mẫu.
 
Hỗ trợ chi phí xét nghiệm để xác định dịch bệnh: Theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 
Hỗ trợ tiêu huỷ gia súc mắc bệnh: Theo hướng dẫn và quy định hiện hành của bộ, ngành Trung ương; Khi dịch bệnh xảy ra với quy mô nhỏ chưa đủ điều kiện để UBND tỉnh ra quyết định công bố dịch. UBND huyện, thị xã căn cứ vào mức hỗ trợ tại chính sách này chủ động tổ chức phòng, chống dịch. Kinh phí phòng, chống dịch được sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách của các huyện, thị xã. Hỗ trợ lực lượng tham gia tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật cố định và tạm thời theo Quyết định của UBND tỉnh: Mức hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày làm việc, 200.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.
 
Điều kiện được hỗ trợ: Cá nhân, hộ gia đình chăn nuôi: Nằm trong vùng quy định bắt buộc phải tiêm phòng, phải tiêu hủy theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và giám sát tiêu huỷ động vật: Thực hiện theo các Quyết định hoặc chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
 
Đối với hỗ trợ đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình giá mua máy làm đất, máy tuốt lúa, máy tẽ ngô. Mức hỗ trợ vùng I 30%, vùng II 40%, vùng III 50%. Điều kiện được hỗ trợ: Các hộ gia đình có nhu cầu đăng ký với UBND cấp xã. Trình tự đăng ký kế hoạch.
 
Hỗ trợ khai hoang ruộng nước, ruộng bậc thang: Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ khai hoang ruộng nước, ruộng bậc thang: Ở những nơi có độ dốc dưới 15%: Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/1ha; ở những nơi có độ dốc từ 15% trở lên: Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/1ha.
 
Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện hỗ trợ theo dự án khai hoang ruộng nước, ruộng bậc thang được UBND cấp huyện phê duyệt. Nội dung dự án và trình tự thủ tục phê duyệt dự án giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn. Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu khai hoang ruộng nước, ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp, có đăng ký tham gia dự án, có điều kiện về lao động, có cam kết sử dụng đất đúng mục đích.
 
Đối với hỗ trợ xây dựng các cánh đồng, các khu ruộng bậc thang tập trung: Hỗ trợ làm đường giao thông nội đồng: Cứ 10 ha ruộng tập trung hỗ trợ 1km đường giao thông nội đồng theo tiêu chuẩn loại C nông thôn; Hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương theo tiêu chuẩn hiện hành; Hỗ trợ dồn điền (phá bỏ bờ con, san lại mặt ruộng), mức hỗ trợ: 5 triệu đồng/ha.
 
Điều kiện hỗ trợ: Theo dự án được UBND huyện, thị xã phê duyệt.
 
Quyết định cũng giao các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các xã, phường thị trấn tổ chức triển khai thực hiện.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail