Hoạt động
Thứ tư 3/3/2021
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
 
Ngày 28/10 Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh  ban hành văn bản sô 216-CV-ĐU về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Theo đó, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu:
 
Cấp uỷ các Chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 06/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; mỗi quý chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề một lần.
 
Từ tháng 11 năm 2013, các chi bộ đưa nội dung đánh giá việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể cấp uỷ, cá nhân từng đồng chí cấp uỷ và đảng viên vào các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ; sổ ghi Nghị quyết phải ghi đầy đủ các nội dung cuộc họp và những nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện tháng tới.
 
 (Yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ download Hướng dẫn nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ; cách ghi sổ Nghị quyết (Kèm công văn số 329-CV/ĐU của Đảng uỷ Dân chính Đảng tỉnh) trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, mục Hoạt động của Đảng uỷ Văn phòng).
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng   (14/08/2013)
 • Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ   (16/07/2013)
 • Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc.   (08/07/2013)
 • Đảng bộ VP UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác KT, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng   (03/06/2013)
 • Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.   (03/06/2013)
 • Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh   (03/06/2013)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012   (01/02/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế ngành - Tái định cư   (25/01/2013)
 • Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội các chi bộ trực thuộc (2013-2015)   (23/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Quản trị- Tài vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2015.   (16/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ Tổng hợp- Nội chính- Văn xã nhiệm kỳ 2013-2015.   (15/01/2013)
 • Đoàn VĐV Đảng bộ VP UBND tỉnh tham gia giải cầu lông Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VI năm 2012.   (24/02/2012)
 • Năm 2012, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.   (10/02/2012)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác phát triển Đảng.   (04/11/2011)