Chỉ đạo nổi bật
Thứ ba 26/1/2021
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013
 
Chỉ thị tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông thủy nội địa; Chỉ đạo việc tổng kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Nông nghiệp và PTNT… đó là những chỉ đạo nổi bật tuần thứ 43 năm 2013.
   
Chỉ thị tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông thủy nội địa
 
Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh Chỉ thị số 14/CT-UBND chi thi -14 ngày 23/10, yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các thành viên ban ATGT tỉnh; UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung:
 
Chỉ đạo việc tổng kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh
 
Ngày 25/10/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số: 1415 /UBND-NN chỉ đạo việc tổng kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh.
 
Chỉ đạo rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Nông nghiệp và PTNT
 
Ngày 25/10/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn Số 1416 /UBND-NN chỉ đạo việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
 
Kế hoạch thực hiện ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
 
Kế hoạch số 1407/KH-UBND về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ khai hoang ruộng nước thuộc các DA Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện...
 
Ngày 16 tháng 10, UBND tỉnh Ban hành Công văn số 1380 /UBND-NN Hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hỗ trợ khai hoang ruộng nước thuộc các dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát.
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013   (24/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và UBND tỉnh tuần thứ 36/ 2013   (09/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 35/ 2013   (03/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 34/ 2013   (26/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 33/ 2013   (19/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 32/ 2013   (12/08/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 30/ 2013   (29/07/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 29/ 2013   (24/07/2013)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 14 năm 2013   (11/04/2013)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 52 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 51 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 50 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12   (14/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 49 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12.   (03/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 48 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11   (30/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 47 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11   (28/11/2012)