Văn bản mới
Thứ bảy 14/12/2019
CHỈ THỊ tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông thủy nội địa
 
Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh Chỉ thị số 14/CT-UBND chi thi -14 ngày 23/10, yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các thành viên ban ATGT tỉnh; UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung:
 
1. Sở Giao thông Vận tải.
   
Rà soát, sửa đổi, bổ sung và cụ thể hoá các văn bản hướng dẫn của Trung ương về giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kết cấu hạ tầng, điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, công tác đăng kiểm an toàn kỹ thuật. 
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý vận tải, đào tạo, cấp giấy chứng chỉ chuyên môn, đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các chủ phương tiện thủy không thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Kiên quyết đình chỉ các phương tiện hết niên hạn sử dụng, không đầy đủ các thiết bị bảo đảm ATGT phục vụ cho việc khai thác đường thủy.
  
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị quản lý, khai thác, các chủ phương tiện bến khách ngang sông, bến khách trong lòng hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu, thủy điện Huội Quảng, Bản Chát.
 
2. Công an tỉnh.
 
Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Thanh tra giao thông huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện đẩy mạnh tuần tra lưu động, tập trung xử lý nghiêm túc các vi phạm theo Nghị định số 93/2013/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến chủ phương tiện thủy nội địa có nguy cơ gây tai nạn giao thông như: Chở quá tải, quá số người theo quy định, các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn, không đủ trang thiết bị cứu sinh. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong thực thi công vụ, nhất là các trường hợp tiếp tay, bao che, dung túng các sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.
 
3. UBND các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ
 
Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp Thanh tra Giao thông - Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát giao thông đường thủy, các cơ quan đơn vị liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn, đặc biệt công tác quản lý điều hành hoạt động của bến khách ngang sông.
 
Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến giáo dục về trật tự ATGT đường thủy, nhất là cảnh báo các nguy cơ tai nạn đối phương tiện thủy gia dụng.
 
Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ các bến đò ngang, đò dọc trái phép, các hoạt động; Chủ tịch UBND cấp huyện, xã phải chịu trách nhiệm nếu để xẩy ra tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn quản lý.
 
4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Giao thông đường thủy số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội, Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
 
Huy Dương
 print   send mail