Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 3/3/2021
Báo cáo về tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp
 
Ngày 22/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1398 /UBND-CN về việc báo cáo về tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch đầu tư theo nội dung yêu cầu tại văn bản số 7920/BKHĐT-QLKKT ngày 15/10/2013; thời gian hoàn thành trước ngày 07/11/2013.
 
Thu Hoài
 print   send mail