Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 3/3/2021
Tăng cường thực hiện NĐ 36/2009/NĐ-CP và QĐ 95/2009/QĐ-TTg về quản lý, sử dụng pháo, đèn trời
 
 Đó là nội dung chính của Công văn 1387/UBND-NC của UBND tỉnh ban hành ngày 18 tháng 10 về quản lý, sử dụng pháo nổ, đèn trời.
 
Công văn nêu rõ: Đến nay tình hình vi phạm về pháo, thả đèn trời đã giảm hẳn so với những năm trước, ý thức chấp hành của nhân dân được nâng cao; các địa điểm bắn pháo hoa được bảo vệ an toàn tuyệt đối tạo không khí phấn khởi cho nhân dân vui Xuân đón Tết.
 
Tuy nhiên theo quy luật vào thời điểm cuối năm hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép lại có nhiều diễn biến phức tạp, đáng chú ý là tình trạng nhập lậu các loại pháo qua biên giới.
  
Để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2013, kịp thời khắc phục những tồn tại và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Chính phủ, nhất là vào dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
1- UBND các huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể quần chúng ở địa phương tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng pháo cũng như cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, đốt và thả đèn trời. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 
 
2- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan, Quản lý thị trường… tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, bến xe, chợ và các phương tiện giao thông. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo và đèn trời; đặc biệt là ngăn chặn hoạt động nhập lậu pháo, đèn trời từ nước ngoài và từ địa bàn tỉnh khác vào địa bàn của tỉnh Lai Châu, kiên quyết thu giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
3- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến cho giáo viên, học viên, sinh viên, học sinh các trường phổ thông, trường chuyên nghiệp, trường dạy nghề trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng pháo và cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, đốt và thả đèn trời. Chỉ đạo các trường lấy tiêu chí không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và đèn trời làm tiêu chuẩn để đánh giá thi đua, hạnh kiểm. Tổ chức cho học viên, học sinh ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt các loại pháo và thả đèn trời.
 
4- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành, đơn vị mình quản lý nắm rõ nội dung của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Chính phủ để thực hiện nghiêm túc.
   
5- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng thời lượng chương trình, đưa tin bài tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân (đặc biệt là thanh niên, thiếu niên, học sinh…), các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo và đèn trời.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và thả đèn trời.
  
 
Đồng thời giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này và tổng hợp báo cáo Bộ Công an; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nắm và chỉ đạo.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nội vụ, Ban Thi đua, khen thưởng theo dõi việc chấp hành để đánh giá, bình xét công tác thi đua khen thưởng cuối năm.
 
Thu Hoài
 print   send mail