Văn bản mới
Thứ tư 3/3/2021
Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ khai hoang ruộng nước thuộc các DA Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện...
 
Ngày 16 tháng 10, UBND tỉnh Ban hành Công văn số 1380 /UBND-NN Hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hỗ trợ khai hoang ruộng nước thuộc các dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát.
 
Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các hộ tái định cư nông nghiệp tập trung nông thôn thuộc dự án bồi thường di dân TĐC thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát; có diện tích đất khai hoang nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Mỗi hộ được hỗ trợ theo diện tích thực tế nhưng tối đa không quá 02 ha và mức hỗ trợ sẽ được tính theo quy định tại Điều 10, Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013.
 
UBND tỉnh chỉ hỗ trợ diện tích khai hoang nằm trong phạm vi qui hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và diện tích khai hoang từ khi có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư tập trung nông thôn, xen ghép được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến thời điểm đề nghị hỗ trợ. (Riêng đối với dự án bồi thường, di dân TĐC thủy điện Sơn La thời gian đề nghị hỗ trợ trước 31/12/2013).
 
Thu Hoài
 print   send mail