Định hướng phát triển
Thứ tư 3/3/2021
Bổ sung trên 5 tỷ đồng hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-4 tuổi, cấp điện cho các xã Ma Quai, Nậm cuổi
 
Ngày 07/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1065/ QĐ-UBND về việc bổ sung ngân sách năm 2013 cho UBND các huyện để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-4 tuổi và kinh phí cho Công ty Điện lực Lai Châu duy trì cấp điện cho 2 xã Ma Quai và Nậm Cuổi bằng nguồn phát Diezel.
  
Theo quyết định, sẽ bổ sung ngân sách năm 2013 cho UBND các huyện để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4 tuổi (từ tháng 9/2012 đến tháng 12/2012) theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kinh phí cho Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện việc duy trì cấp điện cho 2 xã Ma Quai và Nậm Cuổi bằng nguồn phát Diezel với tổng số tiền là: 5.520 triệu đồng. Huyện Sìn Hồ 830 triệu đồng, Phong Thổ 1.020 triệu đồng; Mường Tè 670 triệu đồng; Than Uyên 430 triệu đồng; Tân Uyên 300 triệu đồng; Nậm Nhùn 182 triệu đồng.
  
Quyết định yêu cầu, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo đúng chế độ, chính sách quy định hiện hành và báo cáo số đối tượng, nhu cầu chi trả thực tế cho các đối tượng thụ hưởng chính sách năm 2012, năm 2013 trước ngày 25/10/2013.
 
Thu Hoài
 print   send mail