Chính sách Kinh tế
Thứ hai 26/7/2021
Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2011-2015
 

Số Văn bản
38
Ký hiệu
38/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
31/12/2010
Người ký
Nguyễn Khắc Chử
Trích yếu
Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015
Phân loại
Quyết Định

UserFiles/File/CS_HTSX_2011-2015[1].doc

 

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011   (22/12/2010)
 • QĐ ban hành danh mục chi thường xuyên năm 2011   (22/12/2010)
 • Quy định đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (22/12/2010)
 • Quy định về quản lý bảo trì đường huyện, xã   (22/12/2010)
 • Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011   (22/12/2010)
 • Quy định Hạn mức giao đất ở   (22/12/2010)
 • Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh   (21/12/2010)
 • Quy định về đất cho tổ chức và cá nhân thuộc dự án tái định cư Thủy điện Sơn La   (21/12/2010)
 • Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích nộp NSNN   (21/12/2010)
 • Quy định đối với đất phát triển cây Cao su   (21/12/2010)
 • Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng   (21/12/2010)
 • Quy định về cơ chế quản lý đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng   (21/12/2010)
 • Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng   (21/12/2010)
 • Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu   (21/12/2010)
 • Quy định thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư   (21/12/2010)