Chỉ đạo nổi bật
Thứ tư 3/3/2021
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 35/ 2013
 
Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương, hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và Tượng đài Bác Hồ; Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Lai Châu; Quy định mới về tuyển dụng công chức cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh; Quy định phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh … đó là những thông tin chỉ đạo nổi bật trong tuấn thứ 35 năm 2013. 
 
Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương, hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và Tượng đài Bác Hồ
 
Sáng 30/8, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa báo công tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu nhân Kỷ niệm 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2013)
 
Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Lai Châu
 
Ngày 29/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND, thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi Thuỷ sản tỉnh Lai Châu đến năm 2020.
 
Quy định mới về tuyển dụng công chức cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 
Ngày 28/8, UBND tỉnh ban hành quyết định số 18/2013/QĐ-UBND. ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu
 
Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (công chức cấp xã) vừa được UBND tỉnh ban hành, việc áp dụng tuyển dụng công chức cấp xã đối với các chức danh...
 
Quy định phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 
Ngày 28/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 03/2005/QĐ-UBND ngày 07/01/2005 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.
 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố.
 
Ngày 28/8, UBND tỉnh ban hành quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 
Theo đó, Bản, Tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã); nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 34/ 2013   (26/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 33/ 2013   (19/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 32/ 2013   (12/08/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 30/ 2013   (29/07/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 29/ 2013   (24/07/2013)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 14 năm 2013   (11/04/2013)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 52 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 51 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 50 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12   (14/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 49 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12.   (03/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 48 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11   (30/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 47 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11   (28/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 46 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11   (20/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 45 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11   (06/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 44 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10.   (05/11/2012)