Chỉ đạo nổi bật
Thứ tư 3/3/2021
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 34/ 2013
 
Công điện Tăng cường trật tự ATGT và triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau Quốc khánh 02/9; Công điện Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn lây nhiễm bệnh cúm gia cầm qua biên giới… đó là những thông tin chỉ đạo nổi bật trong tuấn thứ 34 năm 2013.
 
 Công điện Tăng cường trật tự ATGT và triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau Quốc khánh 02/9.
 
 Để duy trì tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013; đảm bảo không khí vui tươi, an toàn cho nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 17/CĐ-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
                                                                       Còn tiếp
 
Công điện Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn lây nhiễm bệnh cúm gia cầm qua biên giới
 
 
Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn.
 
UBND tỉnh ban hành Công văn số 1050/UBND-TM gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.
 
Tăng cường chỉ đạo các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
 
Kỷ niệm 68 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2013), ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành Công văn (HOẢ TỐC)1040/UBND-VX yêu cầu UBND các huyện, thị xã và một số ngành chức năng thực hiện một số nhiệm vụ sau: số
 
Triển khai Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong phổ biến GDPL .
 
 
Chỉ thị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
 
Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.
  
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị các cấp, ngành và cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm sau: đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục và đào tạo; tổ chức hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và tăng cường cơ sở vật chất và xây dựng trường chuẩn quốc gia.
 
Chỉ đạo tăng cường thanh tra chuyên đề về chất lượng đồ chơi trẻ em năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 09/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1002/UBND-VX về việc thanh tra chuyên đề về chất lượng đồ chơi trẻ em năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 33/ 2013   (19/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 32/ 2013   (12/08/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 30/ 2013   (29/07/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 29/ 2013   (24/07/2013)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 14 năm 2013   (11/04/2013)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 52 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 51 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 50 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12   (14/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 49 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12.   (03/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 48 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11   (30/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 47 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11   (28/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 46 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11   (20/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 45 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11   (06/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 44 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10.   (05/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 43 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10   (01/11/2012)