Hoạt động
Thứ tư 3/3/2021
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng
 
Ngày 14/8, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 199-CV/ĐU triển khai công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh.
 
Về công tác giáo dục tư tưởng chính trị:
 
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên,, CNVC lao động của chi bộ; thực hiện nghiêm túc việc học tập Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốỉ với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Nghị quyết số 22- NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khoá XI.
 
Tuyên truyền tới đảng viên trong chi bộ về kết quả bước đầu sau 01 thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T\Y4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Có tài liệu tuyên truyền gừỉ kèm).
 
Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Ke hoạch 176-KH/ĐƯ ngày 30/5/2013 của Đảng uỷ Vấn phòng UBND tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Chi bộ.
 
Kiểm tra việc đăng ký làm theo của từng cá nhân và báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc đăng ký làm theo của cá nhân, của chi bộ về Đảng uỷ Văn phòng UBND tĩnh.
  
Về Công tác tổ chức xây dựng đảng:
 
Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo Quy định của Điều lệ Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc Chi thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 10-HD/BTCTƯ ngày 06/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ”. Trong sinh hoạt chi bộ lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù từng chi bộ trực thuộc đồng thời kịp thời tuyên truyền đến đảng viên những thông tin thời sự, tình hình phát triển KT - XH, QP - AN của tinh, cùa đất nước.
 
Về công tác phát triển Đảng: Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ chi bộ; căn cứ vào điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 30-HD/ĐƯ ngày 27/8/2012 của Đảng uỷ Dân chính Đảng tỉnh về Tiêu chuẩn, quy trình công nhận cảm tình Đảng cấp uỷ chi bộ xem xét, lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn cho Đảng đồng thời hoàn tất các quy trình, thủ tục đối tượng cảm tình đảng trình BCH Đảng bộ xem xét vào các kỳ họp hàng tháng.
 
Về công tác kiểm tra, giám sát:
  
Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, giám sát cùa cấp uỷ chi bộ và triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 của chi bộ đã đề ra.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ   (16/07/2013)
 • Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc.   (08/07/2013)
 • Đảng bộ VP UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác KT, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng   (03/06/2013)
 • Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.   (03/06/2013)
 • Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh   (03/06/2013)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012   (01/02/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế ngành - Tái định cư   (25/01/2013)
 • Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội các chi bộ trực thuộc (2013-2015)   (23/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Quản trị- Tài vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2015.   (16/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ Tổng hợp- Nội chính- Văn xã nhiệm kỳ 2013-2015.   (15/01/2013)
 • Đoàn VĐV Đảng bộ VP UBND tỉnh tham gia giải cầu lông Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VI năm 2012.   (24/02/2012)
 • Năm 2012, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.   (10/02/2012)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác phát triển Đảng.   (04/11/2011)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và trưởng thành.   (27/10/2011)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác chấp hành Điều lệ Đảng   (26/10/2011)