Chỉ đạo nổi bật
Thứ tư 3/3/2021
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 32/ 2013
 
Công điện (KHẨN) Chủ động ứng phó cơn bão số 6; Chỉ đạo tăng cương công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm; Triển khai thực hiện quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Xây dựng dự thảo quyết định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh;  Quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khoá XI …đó là những nội dung chính nổi bật trong hoạt động chỉ đạo điều hành của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 32.  
 
Công điện (KHẨN) Chủ động ứng phó cơn bão số 6
 
 Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, phòng, tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân, UBND tỉnh có Công điện (KHẨN) số 14/CĐ-UBND yêu cầu: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh; BCH Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các huyện, thị xã; các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện…
 
Chỉ đạo tăng cương công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm.
 
 Ngày 08/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 998/UBND-NN Tăng cương công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
 
 Xây dựng dự thảo quyết định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 07/8, UBND tỉnh Lai ban hành Công văn số 993/UBND-VX  Giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo quyết định ban hành quy định  về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. 
  
Quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khoá XI
 
Trong các ngày 08 - 09/8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XI đến đội ngũ cán bộ chủ chốt lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã.
 
 
Triển khai thực hiện quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
 
Ngày 07/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 985/UBND-TM về việc triển khai thực hiện quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
                                                                    Xem tiếp....
 
Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn
 
Ngày 07/8/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 13/2012/QĐ - UBND ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh.
 
Tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2013
 
UBND tỉnh ban hành Công văn số 956 yêu cầu các Sở, Ban, ngành đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã,; các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch vốn năm 2013.
 
Giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc
 
Ngày 06/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 976/UBND-VX, về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Uỷ ban Dân tộc.
 
Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
 
Được sự nhất chí của Thường trực Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh, chiều 11/8/2013, Văn phòng Tỉnh ủy,  Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND và Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa ba cơ quan Văn phòng.
 
 
Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Ngày 07/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 30/ 2013   (29/07/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 29/ 2013   (24/07/2013)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 14 năm 2013   (11/04/2013)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 52 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 51 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 50 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12   (14/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 49 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12.   (03/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 48 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11   (30/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 47 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11   (28/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 46 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11   (20/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 45 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11   (06/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 44 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10.   (05/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 43 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10   (01/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 42 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10   (17/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 41 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10   (09/10/2012)