Chỉ đạo nổi bật
Thứ tư 3/3/2021
Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 29/ 2013
 
Khảo sát, lựa chọn lại vị trí quy hoạch lại Trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn; Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;  Thành lập Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu; Không cấp phép thăm dò, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị xã Lai Châu; Hướng dẫn quy trình thẩm định nguồn vốn và phần vốn các DA Đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN 2012; Giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm chi thường xuyên 7 tháng còn lại năm 2013, đó là những nội dung chính nổi bật trong hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tuần thứ 29 năm 2013. 
 
 
Tạm dừng thực hiện Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu).
 
 Giao UBND huyện Nậm Nhùn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng trên cơ sở quy hoạch chung được phê duyệt, hiện trạng diện tích đất thị trấn hiện có tổ chức rà soát, khảo sát và đề xuất phương án quy hoạch lại khu Trung tâm hành chính huyện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 
  
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh gồm 32 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn xã làm Trưởng ban chỉ đạo, sở Tư pháp là cơ quan thường trực.
 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương...
  
 
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu gồm 14 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn xã làm trưởng Ban chỉ đạo, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Thường trực Ban chỉ đạo. 
 
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, triển khai kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Lai Châu. Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện thị thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh.
  
 
Để đảm bảo quy hoạch chung thị xã Lai Châu, cảnh quang môi trường đô thị, UBND tỉnh chủ trương không xem xét cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Sùng Chô 4, xã Nậm Loỏng thị xã Lai Châu nói riêng và trong phạm vi quy hoạch, dự kiến quy hoạch mở rộng thị xã Lai Châu nói chung.
  
 
Để thống nhất các thủ tục trong thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển. Ngày 15/7, UBND tỉnh hướng dẫn quy trình thẩm định nguồn vốn và phần vốn các dự án đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN và TPCP.  
     
Đối với các nguồn vốn này, các chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ thẩm định gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (02 bộ, bản có dấu) theo đường công văn chậm nhất trước ngày 30/9 hàng năm đối với dự án nhóm B và trước 10/10 hàng năm đối với dự án nhóm C.  
 
Quá thời gian trên Sở Kế hoạch và Đầu tư không xử lý hồ sơ trình thẩm định nguồn vốn và phần vốn của các chủ đầu tư. 
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến của Sở Tài chính và tổ chức thẩm định nguồn vốn và phần vốn.
 
 
Chủ tịch UBND giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm chi thường xuyên 7 tháng còn lại năm 2013 đối với đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thị xã.
 
Tổng số tiền tiết kiệm thêm trên địa bàn toàn tỉnh là 19.478 triệu đồng, bao gồm: Tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng còn lại của năm 2013, số tiền là 18.574 triệu đồng; tiết kiệm dự toán chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc 904 triệu đồng.
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ chỉ tiêu tiết kiệm được giao và nguyên tắc tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai giao cho các đơn vị dự toán ngân sách các cấp.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tin tổng hợp tuần thứ 14 năm 2013   (11/04/2013)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 52 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 51 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 50 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12   (14/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 49 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12.   (03/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 48 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11   (30/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 47 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11   (28/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 46 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11   (20/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 45 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11   (06/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 44 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10.   (05/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 43 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10   (01/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 42 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10   (17/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 41 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 40 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 39 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9.   (24/09/2012)