Hoạt động
Thứ tư 3/3/2021
Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ
 

Nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thường xuyên kiện toàn, bổ sung bộ phận làm công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 186-QĐ/ĐU ngày 15/7/2013 kiện toàn Tổ bảo vệ Chính trị nội bộ.

 

Theo đó, Tổ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh gồm các đồng chí:

 

Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, tổ trưởng tổ bảo vệ Chính trị nội bộ;

 

Đồng chí Đặng Thị Diệu Thúy - Đảng ủy viên, Trường phòng Hành chính - Tổ chức, trực tiếp làm công tác Bảo vệ Chính trị nội bộ.

 

Tổ Bảo vệ Chính trị nội bộ có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện công tác Bảo vệ Chính trị nội bộ của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc.   (08/07/2013)
 • Đảng bộ VP UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác KT, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng   (03/06/2013)
 • Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.   (03/06/2013)
 • Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh   (03/06/2013)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012   (01/02/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế ngành - Tái định cư   (25/01/2013)
 • Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội các chi bộ trực thuộc (2013-2015)   (23/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Quản trị- Tài vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2015.   (16/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ Tổng hợp- Nội chính- Văn xã nhiệm kỳ 2013-2015.   (15/01/2013)
 • Đoàn VĐV Đảng bộ VP UBND tỉnh tham gia giải cầu lông Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VI năm 2012.   (24/02/2012)
 • Năm 2012, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.   (10/02/2012)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác phát triển Đảng.   (04/11/2011)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và trưởng thành.   (27/10/2011)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác chấp hành Điều lệ Đảng   (26/10/2011)
 • Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh sau 5 năm thực hiện.   (06/07/2011)