Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 21/5/2018
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
 

Ngày 09/7, UBND tỉnh ban hành văn bản số 35/TB-UBND Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

 

Theo đó, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được chuyển về địa chỉ:  Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu (Phòng Kiểm soát thủ tục Hành chính).

 

Địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục Hành chính- Tầng 3, nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.

 

Số điện thoại đường dây nóng: 02313.606.656

 

Địa chỉ E-Mail: pakn.ksttlaichau@gmail.com

 

Các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đề nghị gửi đến địa chỉ trên để được xử lý, giải quyết kịp thời, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

 

Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND cá xã, phường, thị trấn niêm yết công khai địa chỉ, đường dây nóng tại trụ sở cơ quan hành chính, nơi giải quyết thu tục hành chính, bộ phận "một cửa" theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 169/VP-KSTT ngày 09/7/2012 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.

 
Hùng Cường
 print   send mail