Hoạt động
Thứ tư 3/3/2021
Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh
 
Ngày 30/5, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 177-BC/ĐU, Báo cáo Kết quả học tập chuyên đề “Phong cách quần chúng”, “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.
   
Trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cung cấp, Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ triển khai, quán triệt, học tập chuyên đề “Phong cách quần chúng”, “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
 
Với 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập.
    
Qua học tập các chuyên đề mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra hướng phấn đấu làm theo gương Bác Hồ, đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định về những điều đảng viên không được làm.
   
Báo cáo cũng đã nêu lên những mặt hạn chế cần khắc phục như: Hình thức học tập chưa thực sự phong phú, đội ngũ báo cáo viên chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm nên phương pháp truyền đạt chưa hấp dẫn, mới dừng lại ở việc đọc các tài liệu, ít có dẫn chứng minh họa lôi cuốn người nghe...
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012   (01/02/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế ngành - Tái định cư   (25/01/2013)
 • Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội các chi bộ trực thuộc (2013-2015)   (23/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Quản trị- Tài vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2015.   (16/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ Tổng hợp- Nội chính- Văn xã nhiệm kỳ 2013-2015.   (15/01/2013)
 • Đoàn VĐV Đảng bộ VP UBND tỉnh tham gia giải cầu lông Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VI năm 2012.   (24/02/2012)
 • Năm 2012, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.   (10/02/2012)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác phát triển Đảng.   (04/11/2011)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và trưởng thành.   (27/10/2011)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác chấp hành Điều lệ Đảng   (26/10/2011)
 • Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh sau 5 năm thực hiện.   (06/07/2011)