Cơ cấu tổ chức
Thứ năm 28/1/2021
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa II - nhiệm kỳ 2010-2015
 

BCH ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG UBND TỈNH
 
1. Nguyễn Ngọc Vinh                        - Bí thư
2. Lê Thanh Hải                                 - Phó Bí thư
3. Nguyễn Sỹ Cảnh                           - Ủy viên
4. Trần Huy Dương                           - Ủy viên
5. Kiều Hải Nam                                - Uỷ viên
6. Đặng Thị Diệu Thúy                      - Ủy viên
7. Nguyễn Thị Luyến                         - Ủy viên
 
 
ỦY BAN KIỂM TRA
 
1. Lê Thanh Hải              - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Sỹ Cảnh         - Ủy viên
3. Phạm Đăng Khoa       - Ủy viên
 
 
CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC
 
 CHI BỘ PHÒNG TỔNG HỢP - NỘI CHÍNH - VĂN XÃ
 
1. Kiều Hải Nam            - Bí thư
2. Nguyễn Văn Dũng     - Phó BT
3. Phạm Đăng Khoa     - Ủy viên
 
 
 CHI BỘ PHÒNG KINH TẾ NGÀNH - TÁI ĐỊNH CƯ
 
1. Nguyễn Sỹ Cảnh            - Bí thư
2. Nguyễn Thành Đồng     - Ủy viên
 
  
 CHI BỘ PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
 
1. Nguyễn Thị Luyến       - Bí thư
2. Bùi Hữu Nông             - Phó BT
 
 
CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
 
1. Đặng Thị Diệu Thúy       - Bí thư
2. Nguyễn Văn Hải              - Phó BT
 
  
CHI BỘ TIN HỌC - CÔNG BÁO
 
1. Trần Huy Dương       - Bí thư
 

 
 
Huy Dương
 print   send mail