Tin tức sự kiện
Thứ hai 15/8/2022
Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 02/2021
 
Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK, ngày 27/01/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nội dung tuyên truyền tháng 02/2021; Công văn số 69-CV/ĐUK, ngày 25/01/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chi bộ trực thuộc tập trung tuyên truyền 09 nội dung theo Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK ngày 27/01/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
 
Ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 02 năm 2020 như: Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu (Tuyên truyền theo Công văn số 97-CV/ĐU ngày 28/01/2021 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh); 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2021) và các sự kiện quan trọng khác….
 
Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 06/01/2021 của Tỉnh ủy về hành động thực hiện Kế luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 đến toàn thể cán bộ, đảng viên quần chúng (Có Kế hoạch số 07-KH/TU gửi kèm theo).
 
bt
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021   (28/01/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Phát động phong trào thi đua trong Cán bộ, CCVC người lao động năm 2021   (27/01/2021)
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (27/01/2021)
 • Đề xuất nội dung rà soát, đánh giá quy định, TTHC trọng tâm năm 2021 trên địa bàn tỉnh   (14/01/2021)
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021   (29/12/2020)
 • Lễ kết nạp đảng viên mới   (23/12/2020)
 • CÔNG ĐIỆN Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại   (23/12/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV   (09/12/2020)
 • Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao   (18/11/2020)
 • Phát động Phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025   (16/11/2020)
 • Họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh   (30/10/2020)
 • Sôi nổi, hấp dẫn Hội thao Khối Tham mưu – Tổng hợp   (12/10/2020)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi   (30/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021   (29/09/2020)
 • Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP   (28/09/2020)