Văn bản mới
Chủ nhật 22/5/2022
Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu
 

Ngày 28/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 61/QĐ-VPUBND về việc thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. Theo đó, Ban Biên tập gồm các ông, bà có tên sau: 1. Ông Vũ Huy Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng Ban Biên tập; 2. Ông Trần Huy Dương, Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo - Phó Trưởng Ban Biên tập; 3. Ông Trần Việt Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo Phụ trách quản trị; 4. Bà Nguyễn Thị Nga Biên tập viên chính, Thư ký biên tập; 5. Bà Đinh Thị Lan Biên tập viên; 6. Bà Nghiêm Thị Kim Anh Biên tập viên; 7. Bà Phạm Thị Thu Hoài Biên tập viên; 8. Ông Nguyễn Minh Tiến Quản trị viên. Ban Biên tập có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc biên tập, kiểm duyệt, thẩm định nội dung thông tin đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Biên tập do Trưởng Ban biên tập phân công. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2021, thay thế Quyết định số 1310/QĐ-VPUBND ngày 10/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. Trưởng các phòng, trung tâm: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ, Tin học - Công báo và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • CHI THỊ công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026   (29/01/2021)
 • CHỈ THỊ: Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (15/01/2021)
 • CHỈ THỊ về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19   (13/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (09/12/2020)
 • Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật   (06/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (29/10/2020)
 • Công điện số 18/CĐ-UBND đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh   (30/09/2020)
 • Quy trình xét đề nghị công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến   (24/09/2020)
 • CHỈ THị Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021   (13/09/2020)
 • Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020   (03/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng   (11/08/2020)
 • CÔNG ĐIỆN: Bảo đảm trật tự, ATGT trong điều kiện diễn biễn mới, phức tạp của bệnh Covid-19   (10/08/2020)
 • CÔNG ĐIỆN đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19   (19/02/2020)
 • Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh trên vật nuôi   (07/02/2020)
 • Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (05/02/2020)