Định hướng phát triển
Chủ nhật 22/5/2022
Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 02/2021
 
Văn phòng UBND tỉnh: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02/2021.
  
Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK, ngày 27/01/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nội dung tuyên truyền tháng 02/2021; Công văn số 69-CV/ĐUK, ngày 25/01/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung tuyên truyền:
 
1. Tập trung tuyên truyền 09 nội dung theo Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK ngày 27/01/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
 
Ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 02 năm 2020 như: Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu (Tuyên truyền theo Công văn số 97-CV/ĐU ngày 28/01/2021 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh); 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2021) và các sự kiện quan trọng khác….
  
2. Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 06/01/2021 của Tỉnh ủy về hành động thực hiện Kế luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 đến toàn thể cán bộ, đảng viên quần chúng.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021   (28/01/2021)
 • KẾ HOẠCH Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021   (15/12/2020)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2020   (10/12/2020)
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen; 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh   (26/11/2020)
 • Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 Văn phòng UBND tỉnh   (08/09/2020)
 • Tăng cường phát triển và sử dụng phân hữu cơ   (07/02/2020)
 • Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020   (04/02/2020)
 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh   (11/10/2019)
 • Lai Châu sau 2,5 năm thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh   (01/10/2019)
 • Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm   (02/08/2019)
 • Tiếp nhận dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương   (18/07/2019)
 • Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019   (04/07/2019)
 • Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019   (18/06/2019)
 • Lai Châu: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn   (12/06/2019)
 • 100% sinh viên được truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia   (03/06/2019)