Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Đánh giá Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2020, lập Danh mục hồ sơ năm 2021
 
 
Hôm nay (28/1), Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 55/VPUBND-HC về việc đánh giá Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2020, lập Danh mục hồ sơ năm 2021.
 
Ngày 17 tháng 4 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 494/QĐ-VPUBND về việc ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ hiện hành của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020. Qua theo dõi tổng hợp Danh mục hồ sơ trong năm, Văn phòng UBND tỉnh thấy tại các phòng, ban, trung tâm, chuyên viên các khối hồ sơ phát sinh nhiều, 1 số hồ sơ chưa hoàn thành, chưa bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ; lập hồ sơ việc trong năm chưa bám sát danh mục hồ sơ đã được phê duyệt.
 
Để công tác lập Danh mục hồ sơ của cơ quan được đầy đủ, sát với tình hình giải quyết công việc của các phòng, ban, trung tâm và chuyên viên các khối; Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm trên cơ sở Danh mục hồ sơ lưu trữ hiện hành của cơ quan năm 2020, đánh giá việc lập hồ sơ hiện hành trong năm, liệt kê chi tiết, cụ thể những hồ sơ đã lập theo Danh mục hồ sơ, những hồ sơ đã hình thành, chưa hình thành, những hồ sơ phát sinh năm 2020; đồng thời căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, kế hoạch công tác của phòng, ban, trung tâm và lĩnh vực công việc được giao, xây dựng Danh mục hồ sơ năm 2021 ( danh mục hồ sơ năm 2020 gửi kèm).
 
Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi kết quả đánh giá, Danh mục hồ sơ năm 2021 về Phòng Hành chính Tổ chức trước ngày 03/02/2020 để tổng hợp, tham mưu Danh mục hồ sơ năm 2021 của cơ quan Văn phòng./.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII   (27/01/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021   (26/01/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và xây dựng văn bản QPPL   (19/01/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021   (13/01/2021)
 • Một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2021   (12/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (23/11/2020)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020   (20/11/2020)
 • Tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống M   (10/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (03/11/2020)
 • Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020   (03/11/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh   (28/10/2020)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   (29/09/2020)