Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
 
Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội; Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển vững bền của đất nước nên thu hút sự quan tâm, kỳ vọng, niềm tin của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện Công văn số 12-CV/BTGĐUK ngày 19/01/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các chi bộ trực thuộc:
 
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng tới đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong chi bộ; kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận của công chức, viên chức, người lao động.
 
2. Giao Chi bộ Tin học và Công báo tham mưu cho Đảng ủy tăng cường viết tin, bài tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; lựa chọn một số khẩu hiệu tuyên truyền đăng tải trên Trang thông tin điện tử Văn phòng (từ ngày 19/01/2020 đến ngày 05/02/2020) như:
 
- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
 
- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
 
- Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!
 
- Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 
 
- Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, tin tưởng, xây dựng Lai Châu: chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh vững mạnh!
 
- Tất cả vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
 
- Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
  
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021   (26/01/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và xây dựng văn bản QPPL   (19/01/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021   (13/01/2021)
 • Một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2021   (12/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (23/11/2020)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020   (20/11/2020)
 • Tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống M   (10/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (03/11/2020)
 • Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020   (03/11/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh   (28/10/2020)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   (29/09/2020)
 • Thành lập Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Văn   (24/09/2020)