Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021
 

Chiều nay (25/1), Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đồng chí Vũ Huy Hòa – Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

   

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 được trình bày tại Hội nghị cho thấy: Năm 2020, trước khó khăn của tình hình dịch bệnh, thời tiết, khối lượng công việc lớn, Văn phòng UBND tỉnh đã quyết liệt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và kịp thời thay đổi phương thức làm việc trong tình hình mới. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Với những kết quả nổi bật như: Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu xây dựng chương trình công tác quý, tháng, tuần và giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành thực hiện chương trình công tác; đặc biệt đảm bảo duy trì hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, thực hiện cách ly xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành. Bám sát các Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Chủ động phối hợp với các ngành xây dựng các báo cáo, chương trình, đề án, dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tập thể UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét cho ý kiến, chỉnh sửa hoàn chỉnh trình các phiên họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Hòa chủ trì Hội nghị

 

Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành trong nhiều lĩnh vực; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu phục vụ, tổ chức thành công các sự kiện chính trị của tỉnh trong năm 2020, như: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025… Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đồng thời tham mưu thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tính đến 25/11/2020, đón tiếp trên 35.000 lượt công dân đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp nhận 18.140 hồ sơ vào Hệ thống dịch vụ công của tỉnh. Đã giải quyết và trả kết quả 17.372/18.482 hồ sơ cho tổ chức và cá nhân, trong đó trả trước hạn và đúng hạn đạt 99,7%.

Thực hiện tốt việc đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh, đã đăng tải tuyên truyền được 6.784 tin, bài, ảnh; biên tập và đưa lên Trang thông tin điện tử của cơ quan Văn phòng được 400 tin bài. Đảm bảo kỹ thuật phục vụ thành công 54 phiên họp trực tuyến giữa Chính phủ, các bộ ngành với tỉnh; 26 phiên họp trực tuyến của tỉnh với các huyện, thành phố, các xã; làm tốt việc cập nhật thông tin, nhận văn bản điện tử phục vụ các cuộc họp trực tuyến của các Bộ, ngành gửi qua hộp thư điện tử…

Năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh xác định 9 phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, trong đó sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc; tổng hợp, nắm chắc tình hình, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương để báo cáo, tham mưu kịp thời Thường trực UBND tỉnh trong giao ban tuần, tháng của Thường trực UBND tỉnh; tham mưu thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; tham mưu thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh...

  

Quang cảnh Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải nhấn mạnh: Năm 2020 đi qua, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn vốn có của tỉnh miền núi, biên giới, cùng với nhiều khó khăn về tình hình thiên tai, dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh Covid-19... Nhưng tỉnh Lai Châu đã cố gắng, nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Chỉ đạo thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; chỉ đạo tuyệt đối an toàn, không để bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 27/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong khi nhiều tỉnh tăng trưởng âm thì tỉnh Lai Châu tăng trưởng dương (đạt trên 6%); thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra; các mặt văn hóa, xã hội tiếp tục duy trì và phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Để đạt được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Văn phòng UBND tỉnh. Với khối lượng công việc lớn, năm kết thúc nhiệm kỳ, phải chuẩn bị các chương trình, đề án cho nhiệm kỳ mới, số đầu việc, nhiệm vụ tăng lên rất nhiều, mỗi cán bộ Văn phòng làm với khối lượng công việc tăng lên trên 60% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Văn phòng, các phòng, ban, trung tâm trực thuộc, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cho lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Nhắc lại những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần cố gắng thực hiện trong năm 2021 đó là: Phải xây dựng tập thể Văn phòng UBND tỉnh là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao; chú trọng phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc nắm tình hình và tổng hợp, báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, có biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo điều hành; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ, phải là cơ quan đi đầu trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ... Đồng chí khẳng định với sự quyết tâm và nỗ lực của cán bộ, viên chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh, tin tưởng rằng năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân. Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 45 cá nhân; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 14 cá nhân, lao động tiên tiến 9 tập thể và 58 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Công đoàn viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 9 cá nhân.

 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Hòa trao Giấy khen của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh cho các cá nhân. 

 

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Cao Sơn trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân. 

   

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Hồng Thái trao Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho các cá nhân. 

  

Tại Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành phát động phong trào thi đua năm 2021.

 

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Cao Sơn phát động phong trào thi đua năm 2021.

     

Kết luận Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Hòa nhấn mạnh, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, chính vì vậy đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bám sát vào chương trình công tác của UBND tỉnh, mỗi phòng, ban, trung tâm, mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch của riêng mình để triển khai thực hiện hiệu quả; tập trung kiện toàn các chức năng, nhiệm vụ, vị trí làm việc, mỗi công việc phải có cán bộ theo dõi; các phòng, ban, trung tâm tăng cường phân cấp cho các cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác tập huấn; cán bộ, công chức, viên chức tích cực trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng học hỏi; chủ động phối hợp với các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc; tăng cường cải cách hành chính, mỗi cá nhân phải sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động, mạnh dạn tham mưu cho lãnh đạo để thay đổi cách thức làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công việc; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; quyết tâm thi đua lập thành tích và hoàn thành các nhiệm vụ được giao…

 
ĐL
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và xây dựng văn bản QPPL   (19/01/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021   (13/01/2021)
 • Một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2021   (12/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (23/11/2020)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020   (20/11/2020)
 • Tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống M   (10/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (03/11/2020)
 • Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020   (03/11/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh   (28/10/2020)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   (29/09/2020)
 • Thành lập Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Văn   (24/09/2020)
 • Tuyên truyền cho triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (16/09/2020)