Tin tức sự kiện
Thứ hai 15/8/2022
Đề xuất nội dung rà soát, đánh giá quy định, TTHC trọng tâm năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát đề xuất nội dung, sáng kiến cải cách TTHC theo ngành, lĩnh vực quản lý, Nhằm kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp; các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, những TTHC còn mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân; những sáng kiến, kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính.
 
Nhằm kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp; các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, những TTHC còn mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân; những sáng kiến, kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính (thực hiện liên thông các TTHC, cách thức thực hiện, giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện TTHC, những giải pháp, sáng kiến trong thực hiện TTHC…) góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát đề xuất nội dung, sáng kiến cải cách TTHC theo ngành, lĩnh vực quản lý, như sau:
   
1. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và các cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, là những thủ tục hành chính, nhóm những thủ tục hành chính liên quan và tác động trực tiếp đến các Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)....  
  
2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là quy định, thủ tục hành chính liên quan tới đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, trong đó cần tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Đầu tư, đất đai, xây dựng, công thương, lao động, bảo trợ xã hội, hộ tịch....
  
3. Rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết TTHC tại địa phương nhằm tạo cơ sở cho Bộ, ngành, địa phương sửa đổi, hoàn thiện quy định thủ tục hành chính và lựa chọn thủ tục hành chính để xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến khả thi, hiệu quả. Cụ thể:
  
- Về nội dung việc rà soát, đánh giá: Tập trung vào sự phù hợp của nội dung quy định thủ tục hành chính với yêu cầu, tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ; sự ảnh hưởng của thủ tục hành chính đến mức độ phức tạp trong thiết kế và hiệu năng, hiệu quả vận hành, sử dụng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
  
- Về phạm vi rà soát, đánh giá: Sự phù hợp đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, rà soát đánh giá các thủ tục hành chính đang triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, xác định thủ tục hành chính chưa phù hợp, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc huỷ bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp trong quá trình áp dụng dịch vụ công trực tuyến.
  
- Về cách thức rà soát, đánh giá: Sự phù hợp của thủ tục hành chính thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số X của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
  
Nội dung đề xuất rà soát quy định, thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và UBND các huyện, thành phố (theo mẫu kèm theo công văn này) gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/01/2021 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát đánh giá quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021   (29/12/2020)
 • Lễ kết nạp đảng viên mới   (23/12/2020)
 • CÔNG ĐIỆN Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại   (23/12/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV   (09/12/2020)
 • Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao   (18/11/2020)
 • Phát động Phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025   (16/11/2020)
 • Họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh   (30/10/2020)
 • Sôi nổi, hấp dẫn Hội thao Khối Tham mưu – Tổng hợp   (12/10/2020)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi   (30/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021   (29/09/2020)
 • Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP   (28/09/2020)
 • Nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 02 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch   (17/09/2020)
 • Trung tâm Phục vụ Hành chính công: Kết quả sau một năm đi vào hoạt động   (14/09/2020)
 • CÔNG ĐIỆN tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh   (13/09/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ và DN tỉnh   (09/09/2020)