Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021
 

Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021.

   

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; 07 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, gồm: Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Cư trú, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và một số Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIV; nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

  
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là lĩnh vực: cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng; chăm sóc sức khỏe nhân dân,… Phổ biến kịp thời các quy định, chính sách mới được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành.
 
Đặc biệt, trong dịp tết Tân Sửu 2021 đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Nghị định 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021. Nội dung phổ biến tập trung vào các quy định của pháp luật về hình sự, về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc…); phòng cháy, chữa cháy; quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời”; an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường… Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh.
   
2. Các phòng, ban, trung tâm trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp để góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.
 
Ban Biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2021   (12/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (23/11/2020)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020   (20/11/2020)
 • Tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống M   (10/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (03/11/2020)
 • Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020   (03/11/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh   (28/10/2020)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   (29/09/2020)
 • Thành lập Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Văn   (24/09/2020)
 • Tuyên truyền cho triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (16/09/2020)
 • Công bố công khai kinh phí mua xe ô tô năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (03/09/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay   (31/08/2020)