Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2021
 
Ngày 30/12, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 80-CV/ĐU về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền 01/2021.
   
Tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trong tháng; kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; các hoạt động đón xuân mới năm 2021.
 
Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.
 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là việc lợi dụng công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng để chống phá Đảng, Nhà nước; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động di cư tự do; xuất - nhập cảnh trái phép; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.
  
Tuyên truyền nâng cao nhận thức sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa sâu sắc của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự phát triển và lớn mạnh của Quốc hội Việt nam qua các thời kỳ (Có đề cương tuyên truyền gửi kèm theo).
 
Tuyên truyền Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể đảng viên.Ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng:Kỷ niệm 17 năm ngày chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 - 01/01/2021); kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021); hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (23/11/2020)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020   (20/11/2020)
 • Tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống M   (10/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (03/11/2020)
 • Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020   (03/11/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh   (28/10/2020)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   (29/09/2020)
 • Thành lập Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Văn   (24/09/2020)
 • Tuyên truyền cho triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (16/09/2020)
 • Công bố công khai kinh phí mua xe ô tô năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (03/09/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay   (31/08/2020)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 9/2020   (27/08/2020)