Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 4/3/2021
Chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Thời gian
Nội dung công việc
Tuần 1
(Từ ngày 04 đến 10)
- Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, khảo sát đơn phương biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Lai Châu.
- Họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường một số dự án.
-Dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2020.
- Ngày 06: Họp Thường trực Tỉnh ủy.
- Tiếp xúc cử tri tại huyện Sìn Hồ.
- Làm việc với Đoàn công tác Bộ Công thương, các nhà tài trợ về Dự án Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025, sử dụng nguồn vốn ODA.
- Hội nghị BCH Trung ương Hội Khuyến học.
- Kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp và phòng chống cháy rừng trên địa bàn.
Tuần 2
(Từ ngày 11 đến 17)
- Ngày 11 12: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Ngày 13: Họp Thường trực Tỉnh ủy.
- Ngày 14: Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ III khóa VI (2019-2024) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung ương.
- Ngày 15/01: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 03.
- Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tuần 3
(Từ ngày 18 đến 24)
- Ngày 19/01: Họp Thường trực Tỉnh ủy.
- Họp UBND tỉnh phiên tháng 01.
- Kiểm tra, rà soát các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại.
- Ngày 22/01: Họp Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Họp Ban Cán sự Đảng và giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án kè chống sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn tỉnh.
Tuần 4
(Từ ngày 25 đến 31)
- Từ ngày 25: Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Hà Nội.
- Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
- Kiểm tra công tác xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.
- Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 
Kim Anh
 print   send mail