Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19
 
Ngày 23/12/2020 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn 67-CV/ĐU về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19, các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng  yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung.
 
        
Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh (Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; nhất là thực hiện nhiệm túc yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế “Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế”; nâng cao ý thức trách nhiệm, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh, thực hiện khai báo điện tử.
  
 Quán triệt, triển khai tới toàn thể đảng viên Diễn văn và Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2020.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (23/11/2020)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020   (20/11/2020)
 • Tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống M   (10/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (03/11/2020)
 • Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020   (03/11/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh   (28/10/2020)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   (29/09/2020)
 • Thành lập Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Văn   (24/09/2020)
 • Tuyên truyền cho triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (16/09/2020)
 • Công bố công khai kinh phí mua xe ô tô năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (03/09/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay   (31/08/2020)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 9/2020   (27/08/2020)
 • Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ VP UBND tỉnh(2020 - 2025)   (25/08/2020)
 • Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025   (25/08/2020)