Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 4/3/2021
Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
 

Thời gian
Nội dung công việc
Tuần 1
(Từ ngày 01 đến 06)
- Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2020.
- Làm việc với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư về các dự án hỗ trợ liên kết trong nông nghiệp.
- Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.
- Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại một số huyện.
- Dự Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 vùng đặc biệt khó khăn tại Yên Bái.
- Dự Hội nghị Đảng ủy Quân khu II.
- Dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020.
Tuần 2
(Từ ngày 07 đến 13)
- Làm việc với đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
- Dự họp thẩm tra các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 15.
- Ngày 11-13: Dự kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV.
- Ngày 13: Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Tuần 3
(Từ ngày 14 đến 20)
- Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020
- Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020 và triển khai chương trình công tác Công an tỉnh Lai Châu năm 2021.
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội tại một số huyện.
- Làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc kiểm tra tại tỉnh.
- Dự đối thoại với người dân xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường.
- Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại một số huyện.
- Kiểm tra tiến độ đầu tư một số dự án giao thông tại các huyện.
- Kiểm tra tình hình thực hiện dự án sắp xếp dân cư và kè chống sạt lở bờ sông, suối.
- Kiểm tra tiến độ đầu tư và công tác vận hành một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.
- Họp Ban Cán sự Đảng và giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.
Tuần 4
(Từ ngày 21 đến 27)
- Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh.
- Ngày 21/12: Họp Thường trực Tỉnh ủy.
- Kiểm tra tình hình triển khai một số dự án thủy điện tại một số huyện.
- Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại một số huyện.
- Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.
- Họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.
- Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
- Ngày 24-25: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cho ý kiến nội dung: Đề án và Nghị quyết về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
- Làm việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại giao.
- Kiểm tra tình hình thực hiện dự án sắp xếp dân cư và kè chống sạt lở bờ sông, suối.
Tuần 5
(Từ ngày 28 đến 31)
- Ngày 28-29: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.
- Ngày 30: Họp Thường trực Tỉnh ủy.
- Họp Ban Cán sự Đảng và giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.
- Họp Chi bộ Tổng hợp - Nội chính.

 
Ban biên tập
 print   send mail