Định hướng phát triển
Chủ nhật 22/5/2022
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen; 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh
 

Ngày 26/11, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 53 -CV/ĐU về việc Hướng dẫn nội dung tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2020); 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công văn nêu rõ: Thực hiện các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Số 11-HD/BTGĐUK, ngày 17/11/2020 về tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2020); số 12-HD/BTGĐUK về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhằm tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp vĩ đại của Ph.Ăng-ghen đối với kho tàng lý luận của nhân loại và phong trào công nhân, cách mạng vô sản thế giới, khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và Nhân dân ta; những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Anh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn nội dung tuyên truyền như sau: Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2020) Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với kho tàng lý luận thế giới, nhất là đối với việc phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học, phong trào công nhân và các Đảng vô sản trên thế giới; những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Ph.Ăng-ghen. Những thành tựu, kết quả nổi bật trong vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam. Các tác phẩm kinh điển của Ph.Ăng-ghen; các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. Thời gian tuyên truyền: Trong tháng 11/2020, tập trung tuyên truyền đậm nét từ ngày 23/11/2020 đến kết thúc sự kiện kỷ niệm (28/11/2020). Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Lê Đức Anh gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc, của đất nước; trong đó tập trung nêu bật những công lao, đóng góp của Đồng chí trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đối với Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Đức Anh - người cộng sản kiên trung, bất khuất; suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân; kết quả học tập và làm theo tấm gương các đồng chí lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng ở các cấp, các ngành. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 24/11/2020 đến kết thúc sự kiện kỷ niệm (01/12/2020).

 
Ban Biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 Văn phòng UBND tỉnh   (08/09/2020)
 • Tăng cường phát triển và sử dụng phân hữu cơ   (07/02/2020)
 • Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020   (04/02/2020)
 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh   (11/10/2019)
 • Lai Châu sau 2,5 năm thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh   (01/10/2019)
 • Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm   (02/08/2019)
 • Tiếp nhận dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương   (18/07/2019)
 • Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019   (04/07/2019)
 • Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019   (18/06/2019)
 • Lai Châu: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn   (12/06/2019)
 • 100% sinh viên được truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia   (03/06/2019)
 • Giới thiệu địa điểm để nghiên cứu, đề xuất phương án trồng rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng gắn v   (27/05/2019)
 • UBND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch đấu nối trạm biến áp 110kV Mường So   (17/05/2019)
 • Đẩy nhanh giải quyết kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh   (12/05/2019)
 • Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè tỉnh Lai Châu năm 2019   (09/05/2019)