Tin tức sự kiện
Thứ hai 15/8/2022
Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao
 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Phiên họp.

Đây là kết quả thể hiện sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND tỉnh năm 2020 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19.

 

Đánh giá trên là nội dung được đưa ra bàn thảo tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 được tổ chức chiều nay (17/11), dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải.

 

Dự phiên họp, ngoài các đồng chí thành viên UBND, các đại biểu mời gồm có đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh; UB MTTQ tỉnh; Ban Dân vận, Tuyên giáo, Nội chính Tỉnh uỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND, các ban HĐND tỉnh; một số sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố… Phiên họp tiếp tục sử dụng phần mềm phòng họp không giấy Ecabinet nên mặc dù có nhiều nội dung bàn thảo nhưng các đại biểu không phải mang nhiều giấy tờ đến dự phiên họp.

 

Tại Phiên họp lần này, có 14 nội dung quan trọng được bàn thảo và quyết định. Trong đó, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020; kế hoạch năm 2021.

  

Theo đó, năm 2020, các cấp, các ngành tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và toàn diện các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”. Công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt được kết quả quan trọng, kiểm soát tốt dịch bệnh, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, được sự ủng hộ cao của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Nhân dân và doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân, đồng sức, đồng lòng với Chính quyền trong công tác phòng, chống dịch. Thông qua công tác phòng chống Covid-19 đã thể hiện được năng lực, sự đoàn kết thống nhất của cấp ủy, chính quyền, toàn xã hội.

  

Qua đó, đã triển khai mạnh và hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Kịp thời thay đổi phương thức làm việc trong tình hình mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ký số, giải quyết dịch vụ công trên môi trường mạng, họp trực tuyến, họp qua phần mềm. Đồng thời tập trung tổng kết, xây dựng các chương trình, đề án, tài liệu, phối hợp trong công tác tuyên truyền, phục vụ góp phần thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

  

Nhờ vậy, mặc dù dịch bệnh Covid-19 xảy ra, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, song với sự nỗ lực của toàn tỉnh, cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2020 đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao: 11/29 chỉ tiêu vượt kế hoạch như GRDP bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 50,5%, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 49,4%, 84,0% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,6%...; 15/29 chỉ tiêu đạt kế hoạch như tốc độ tăng trư­ởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6,08%, tổng sản lượng lương thực có hạt 220 nghìn tấn, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 40,4%, 12,1 bác sỹ/vạn dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo 50,7%...

  

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng: Trong năm học 2019-2020 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng chất lượng giáo dục vẫn được đảm bảo, tổng kết năm học tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học đều tăng so với năm học trước, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt cao  (97,7%). Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,… Kịp thời hỗ trợ người lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, chủ động trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.

  

 

UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội song giải ngân vốn đầu tư công tăng 2,5 điểm % so với cùng kỳ năm trước, là một trong các tỉnh có tỷ lệ giải ngân khá của cả nước, đã tạo nguồn lực đầu tư cho xã hội, tạo việc làm và thúc đẩy sản xuất tiêu dùng. Tăng cường huy động vốn đầu tư cho phát triển, thu hút đầu tư, tập trung chỉ đạo quyết toán công trình tái định cư….

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Phiên họp.

   

Phiên họp cũng đã dành thời gian bàn thảo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, ước hết năm 2020 có 25/40 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Với nhiều kết quả tích cực như: Thu nhập bình quân đầu người các xã biên giới đạt 23,14 triệu đồng/người/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 6,14%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện...

  

Tham gia ý kiến vào kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, các đại biểu cho rằng chính sách hỗ trợ giảm nghèo đến được với đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả tích cực. Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn từng bước được đầu tư hoàn thiện, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, giải quyết cơ bản nhu cầu của người dân về giao thông, nước sinh hoạt, nước sản xuất, trường, lớp học… tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho người lao động tự tạo được việc làm hoặc tìm kiếm được việc làm có thu nhập ổn định.

  

Tại Phiên họp, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh Phiên họp.
 

Kết luận nội dung làm việc chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong năm 2020 với nhiều kết quả nổi bật. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới như: Các cấp, các ngành tập trung triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2020 và chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Trong lĩnh vực nông nghiệp cần tiếp tục nâng cao nhận thức và chuẩn bị tốt cho công tác phòng, chống cháy rừng, phòng, chống rét cho gia súc, vật nuôi, chuẩn bị tốt vụ đông xuân; chỉ đạo sát sao các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; báo cáo tình hình triển khai 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; cần có giải pháp để phát triển các sản phẩm chủ lực OCOP, tiếp tục phê duyệt thêm các sản phẩm OCOP trong năm 2020. Riêng về thu ngân sách, cần tăng cường rà soát các khoản thu, đẩy mạnh các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đảm bảo thu theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, không để người dân thiếu đói mùa giáp hạt và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chủ quản nhằm tạo sự liên kết và hỗ trợ hiệu quả cho tỉnh; đồng thời rà soát lại chức năng nhiệm vụ của mình để chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả, đảm bảo tính cân bằng, không sót nhiệm vụ. Các huyện, thành phố tập trung xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đảm bảo tính định hướng, tầm nhìn xa...

  

Sáng mai, Phiên họp sẽ tiếp tục các nội dung còn lại. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục đưa tin về Phiên họp.

 
Lê Dũng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Phát động Phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025   (16/11/2020)
 • Họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh   (30/10/2020)
 • Sôi nổi, hấp dẫn Hội thao Khối Tham mưu – Tổng hợp   (12/10/2020)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi   (30/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021   (29/09/2020)
 • Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP   (28/09/2020)
 • Nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 02 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch   (17/09/2020)
 • Trung tâm Phục vụ Hành chính công: Kết quả sau một năm đi vào hoạt động   (14/09/2020)
 • CÔNG ĐIỆN tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh   (13/09/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ và DN tỉnh   (09/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới   (27/08/2020)
 • Triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc với tỉnh Lai Châu   (25/08/2020)
 • Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh   (24/08/2020)
 • Đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống Covid-19   (14/08/2020)
 • Tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Thượng Tướng Lê Khả Phiêu   (11/08/2020)