Tiếp Công dân
Thứ tư 2/12/2020
TÌình hình tiếp công dân và xử lý đơn từ ngày 09/11/2020 – 13/11/2020
 

S
TT
Ngày tháng
Họ và tên, địa chỉ của công dân
Nội dung
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Hình thức
1
09/11
Nguyễn Tuấn Anh
Bản Ngã Ba, xã Mường Kim, huyện Than Uyên
Gửi đơn cho Chủ tịch UBND tỉnh
Tiếp công dân
2
10/11
1. Tẩn Phù Hiển
Khu 3, thị trấn Sìn Hồ, huyện
Sìn Hồ
 
 
 
 
 
2. Hạng A Phủ
Bản Pa Phạng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ
 
 
3. Chảo Cáo Kiêm
Bản Nậm Chà, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn
Năm 2015 - 2016, gia đình ông có đất bị thu hồi tại dự án mở đường B1 giai đoạn 2; diện tích đất thu hồi đủ theo tiêu chuẩn được cấp đất thổ cư đã có danh sách cấp đất, làm sổ và đã đóng phí đầy đủ theo quy định nhưng đến nay chưa nhận được mặt bằng. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết
 
Đề nghị xem xét việc Nhân dân bản Nậm Pậy, xã Mường So, huyện Phong Thổ trồng cây vào địa bàn của bản Pa Phạng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ
 
Đề nghị xem xét trả lại đất nương và áp giá bồi thường theo quy định của Nhà nước khi di dân tái định cư tự nguyện thuỷ điện Lai Châu
Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND huyện
Sìn Hồ
Xử lý đơn
 
 
 
 
 
 
 
Tiếp công dân
 
 
 
 
Xử lý đơn
3
11/11
Phàn A Diu - đại diện cho 127 hộ gia đình bản Chù Lìn, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường
Đề nghị cơ quan chức năng xem xét cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ giữa bản Chu Lìn, xã Hồ Thầu với xã Bản Hon và bản Nà Đa, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường (02 đơn)
UBND huyện
Tam Đường
Xử lý đơn
4
13/11
1. Mai Văn Tiến
Khu 6, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên
 
2. Hà Văn Pò
Bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện
Tân Uyên
Đề nghị gia đình bà Tống Thị Thêm trả lại bờ rào và mương cũ từ năm 1990 cho gia đình ông Mai Văn Tiến
 
Không đồng ý với Quyết định số 147/QĐ-VKSTU và 148/QĐ-VKVTU ngày 26/5/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên
 
 
 
 
Trả lại đơn và hướng dẫn
Tiếp công dân
 
 
 
Xử lý đơn
Tổng số
05 đơn, 03 lượt tiếp công dân với 03 người

 
Ban biên tập
 print   send mail