Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
 
Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về việc triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành luật và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.
     
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thư viện, Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ và Thông tư số 05/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tới công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức của bản thân về vị trí, vai trò của thư viện và phát triển văn hóa đọc, các chính sách của Nhà nước về đầu tư, hỗ trợ và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc.
 
2. Tuyên truyền, thông tin và vận động công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” để góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật.
  
Công chức, viên chức, người lao động tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nhiệm dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp (http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx) hoặc trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu (http://pbgdpl.laichau.gov.vn).
 
Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày: từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020.
(Thể lệ cuộc thi đăng tải trên Trang Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh)
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020   (03/11/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh   (28/10/2020)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   (29/09/2020)
 • Thành lập Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Văn   (24/09/2020)
 • Tuyên truyền cho triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (16/09/2020)
 • Công bố công khai kinh phí mua xe ô tô năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (03/09/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay   (31/08/2020)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 9/2020   (27/08/2020)
 • Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ VP UBND tỉnh(2020 - 2025)   (25/08/2020)
 • Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025   (25/08/2020)
 • Kết luận của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh về công tác văn phòng tháng 7/2020   (10/08/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19   (10/08/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh từ tháng 8 năm 2020   (05/08/2020)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2020   (04/08/2020)