Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020
 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 2556/VPUBND ngày 03/11/2020 chỉ đạo việc tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020.
  
Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị một số nội dung sau:
   
1. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật cho công chức, viên chức trong đơn vị theo Kế hoạch số 1992/KH-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung tổ chức tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật từ 02/11/2020 đến 09/11/2020.
       
2. Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường xây dựng các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các tin, bài về hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật của cơ quan đề nghị gửi về Sở Tư pháp (qua email:
 
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh   (28/10/2020)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   (29/09/2020)
 • Thành lập Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Văn   (24/09/2020)
 • Tuyên truyền cho triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (16/09/2020)
 • Công bố công khai kinh phí mua xe ô tô năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (03/09/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay   (31/08/2020)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 9/2020   (27/08/2020)
 • Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ VP UBND tỉnh(2020 - 2025)   (25/08/2020)
 • Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025   (25/08/2020)
 • Kết luận của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh về công tác văn phòng tháng 7/2020   (10/08/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19   (10/08/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh từ tháng 8 năm 2020   (05/08/2020)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2020   (04/08/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020   (22/07/2020)