Chỉ đạo nổi bật
Thứ tư 3/3/2021
Tin tổng hợp tuần thứ 14 năm 2013
 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp huyện Nậm Nhùn; thành lập Trạm y tế các xã, phường: phường Đông Phong, phường Quyết Tiến(thị xã Lai Châu), xã Nậm Cha, xã Nậm Pi, xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn) đó là những nội dung chính nổi bật trong hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong tuần thứ 14 năm 2013.
 
 
Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Sở Y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biên chế và kinh phí. Chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện Nậm Nhùn. Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
 
Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn có nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch phát triển y tế hàng năm của huyện và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện các nhiệm vụ về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh; phòng chống sốt rét, bướu cổ, quản lý thai sản, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kế hoạch hoá gia đình; cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế công, nông, lâm trường, xí nghiệp, cơ quan, trường học... đóng trên địa bàn huyện, nhằm làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định của Sở Y tế. Quản lý tổ chức, cán bộ, kinh phí, dược, vật tư trang thiết bị y tế tuyến huyện và tuyến y tế cơ sở....
 
Biên chế Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn nằm trong tổng biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho sở Y tế
 
 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Nậm Nhùn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Nậm Nhùn.
 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Nậm Nhùn chịu sự quản lý toàn diện của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, truyền thông giáo dục của các trung tâm liên quan ở cấp tỉnh và chịu sự quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện Nậm Nhùn. Chịu sự quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Nậm Nhùn có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Nậm Nhùn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số - kế hoạch hóa gia đình và truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật; cung cấp dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
 
Biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Nậm Nhùn nằm trong tổng biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho Sở Y tế.
 
 
Trạm Bảo vệ thực vật huyện Nậm Nhùn là cơ quan trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lai châu, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện Nậm Nhùn; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trạm Bảo vệ thực vật huyện Nậm Nhùn có trụ sở làm việc, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
 
Trạm Bảo vệ thực vật huyện Nậm Nhùn có nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực quản lý Nhà nước và hoạt động sự nghiệp về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng nông sản tại địa phương. Đồng thời thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo phân cấp và hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật. Thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phạm vi, mức độ gây thiệt hại của những sinh vật gây hại chính trên một số cây trồng chủ yếu, thông báo kịp thời diễn biến tình hình của sinh vật gây hại. Đề xuất chủ trương và hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật....
 
Biên chế Trạm Bảo vệ thực vật huyện Nậm Nhùn nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
 
Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Nhùn là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện quản lý Nhà nước về lâm nghiệp ở địa phương, bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Hạt kiểm lâm huyện có trụ sở làm việc, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 
Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Nhùn có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng, thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn. Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản.....
 
Biên chế Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Nhùn nằm trong tổng số biên chế hành chính được UBND tỉnh giao hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
 
Trạm Thú y huyện Nậm Nhùn là đơn vị trực thuộc Chi cục Thú y tỉnh Lai Châu. Chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện Nậm Nhùn; đồng thời chịu sự quản lý toàn diện và chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Thú y tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trạm Thú y huyện Nậm Nhùn có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
 
Trạm Thú y huyện Nậm Nhùn có trách nhiệm theo dõi, phát hiện, xác minh dịch bệnh, tổ chức thực hiện ngăn chặn, dập tắt dịch bệnh trên địa bàn huyện Nậm Nhùn. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn huyện Nậm Nhùn. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chế độ và thể lệ về công tác thú y và xử lý các vi phạm chế độ, thể lệ đó. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, vận động nhân dân tham gia công tác thú y, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thú y....
 
Biên chế Trạm Thú y huyện Nậm Nhùn nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
 
Hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Nhùn là Hội có tính chất đặc thù, có chức năng giúp Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội nhân đạo trên địa bàn huyện; chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện Nậm Nhùn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu. Hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Nhùn có trụ sở làm việc, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
 
Hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Nhùn Nhiệm vụ Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, các chương trình nhân đạo của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của Nhà nước...
 
Biên chế của Hội nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho UBND huyện Nậm Nhùn.
 
  
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Nậm Nhùn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Nậm Nhùn, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, Chính quyền huyện; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện, quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
 
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Nậm Nhùn Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng Dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh......
 
Biên chế Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Nậm Nhùn nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho UBND huyện Nậm Nhùn.
 
 
Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND huyện Nậm Nhùn; tham mưu, giúp UBND huyện làm chủ đầu tư các công trình xây dựng và thực hiện hoạt động tư vấn theo quy định hiện hành đối với các công trình xây dựng trên địa bàn huyện; chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực hoạt động. Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn có trụ sở làm việc, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
 
Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn có Nhiệm vụ tiếp nhận, làm chủ đầu tư các dự án đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Nậm Nhùn; làm chủ đầu tư các dự án do UBND huyện Nậm Nhùn giao. Thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng, giám sát kỹ thuật hoặc nhiệm vụ khác do chủ đầu tư giao đối với các công trình, dự án trên địa bàn như: Dự án đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng huyện; các dự án chương trình mục tiêu; dự án thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung; dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và các dự án khác. Đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng; lập quy hoạch chi tiết di dân tái định cư; tổ chức di dân tái định cư; hỗ trợ phát triển sản xuất và đời sống cho nhân dân tái định cư....
 
Biên chế Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn nằm trong tổng biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho UBND huyện Nậm Nhùn.
 
Kinh phí hoạt động của BanQuản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn được trích từ nguồn chi phí quản lý dự án.
 
 
Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Nậm Nhùn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Nậm Nhùn; thực hiện chức năng khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư trên địa bàn huyện; chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu. Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Nậm Nhùn có trụ sở làm việc, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
 
Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Nậm Nhùn  thực hiện chức năng tổ chức hoạt động khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư trên địa bàn huyện Nậm Nhùn. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm về công tác khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư của huyện và các chương trình, dự án khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngưtrong phạm vi toàn huyện.  Tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, quản lý, kinh doanh, phát triển nông, lâm, ngư nghiệp.....
 
Biên chế Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Nậm Nhùn nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho UBND huyện Nậm Nhùn.
 
Thành lập Trạm Y tế các xã: Nậm Pì,  Trung Chải, Nậm Chà thuộc Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn (Lai Châu).
 
Theo đó Trạm Y tế các xã: Nậm Pì, Trung Chải, Nậm Chà là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn; chịu sự quản lý Nhà nước của Phòng Y tế huyện Nậm Nhùn; sự hướng dẫn và giám sát về chuyên môn, kỹ thuật của Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn; chịu sự quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
 
Trạm y tế các xã: Nậm Pì, Trung Chải, Nậm Chà có trụ sở làm việc và con dấu riêng để hoạt động.
 
Trạm Y tế các xã: Nậm Pì, Trung Chải, Nậm Chà thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn một số điều về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.
 
Biên chế các trạm y tế các xã: Nậm Pì, Trung Chải, Nậm Chà Nằm trong tổng biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho Sở Y tế.
 
Thành lập Trạm Y tế các phường Đông Phong, Quyết Tiến thuộc Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Lai Châu (Lai Châu).
 
Theo đó các Trạm Y tế các phường Đông Phong, Quyết Tiến là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Lai Châu; chịu sự quản lý Nhà nước của Phòng Y tế thị xã Lai Châu; sự hướng dẫn và giám sát về chuyên môn, kỹ thuật của Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Lai Châu. Chịu sự quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế. Các Trạm Y tế các phường Đông Phong, Quyết Tiến có trụ sở làm việc và con dấu để hoạt động.
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Y tế các phường: Đông Phong, Quyết Tiến thực hiện theo quy định tại Thông tư liên bộ số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn một số điều về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.
 
Biên chế Trạm Y tế các phường: Đông Phong, Quyết Tiến nằm trong tổng biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho Sở Y tế.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 52 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 51 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 50 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12   (14/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 49 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12.   (03/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 48 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11   (30/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 47 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11   (28/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 46 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11   (20/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 45 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11   (06/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 44 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10.   (05/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 43 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10   (01/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 42 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10   (17/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 41 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 40 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 39 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9.   (24/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 37 từ ngày 03/9 đến ngày 09/9.   (12/09/2012)